Rosalind Goldberg

NO

Rosalind Goldberg jobber som koreograf og danser, og er for tiden doktorgradsstipendiat ved Kunsthøgskolen i Oslo. Hun har sin mastergrad i koreografi fra HZT – Inter-University Center for Dance i Berlin og fra Balettakademien i Stockholm. Hennes arbeider reflekterer rundt kroppens biologiske og sosiale konstruksjon. Hennes siste arbeid, The Field, undersøker dansepraksis som en måte å konstruere forskjellige logiske systemer, systemer som utfordrer forståelsen av kroppen.