Fri kunst

Kunstnerisk frihet under trussel

Den kunstneriske friheten er stadig mer utsatt og truet i verden. Vi kan ikke akseptere at kunstnere og kunstinstitusjoner settes under press av politikere som er uenig i budskapet, virkemidlene eller formen på kunsten. Politiske myndigheter skal ikke overstyre uavhengige, kunstfaglige beslutninger.

Å angripe kunstnere og kunstinstitusjoner har blitt et kjent mønster i flere land. Fundamentale demokratiske prinsipper er i fare som kan true kunstnerisk ytring, og kunstnerisk frihet er under økende press over hele verden. Vi står sammen for å bidra til at kunstnere og kunstinstitusjoner – i alle land – skal kunne skape og utøve sin kunst fritt, uten trusler og forfølgelse. Dette er en grunnleggende rettighet og forutsetning for et fritt og demokratisk samfunn.

Nettverket FRI KUNST

FRI KUNST er et nettverk av kunstnere, kunst- og kulturinstitusjoner og -organisasjoner. SafeMUSE samarbeider med FreemuseNOKU – Norsk kulturforumNTO – Norsk Teater- og Orkesterforening og en lang liste med norske kunstnere, foreninger, kunstorganisasjoner og -institusjoner.

Målene med FRI KUNST er

  • å handle aktivt og solidarisk når kunstnere utsettes for sensur, forfølgelse og trakassering.
  • å bidra til økt oppmerksomhet og bevissthet i samfunnet om å ivareta den kunstneriske ytringsfriheten.
  • å bevare kunstens autonomi – gjennom forsvar av «armlengdes avstand»-prinsippet i kunst- og kulturforvaltningen.

FRI KUNST ble markert gjennom en aksjonsuke mellom 2.–8. mars 2020, og fant sted over hele Norge. En ny FRI KUNST-aksjon vil finne sted i mars 2021.

Hvilke tanker har kunstnerne på Oslo Internasjonale Teaterfestival om kunstnerisk frihet?

FRI KUNST under Oslo Internasjonale Teaterfestival

Under Oslo Internasjonale Teaterfestival 2020 markerte vi aksjonsuka FRI KUNST ved å samle og dele de deltagende kunstneres synspunkter på hva kunstnerisk frihet betyr for dem. De respektive synspunktene ble publisert på nettet under og etter festivalen. Den fullstendige samlingen av tekster vil bli utgitt i Black Box teater Publikasjon 5, og understreker viktigheten av kunstnerisk frihet og det faktum at vi ikke kan ta denne friheten for gitt.

Klikk her for å lese intervjuene om kunstnerisk frihet!​

Refleksjoner rundt etterdønningene av Ways of Seeing

Ways of Seeing

I Norge har kunstnerisk frihet nylig vært oppe til debatt, med flere tilfeller der kunstnere har blitt møtt med trusler og anklager. Med forestillingen Ways of Seeing, laget av Pia Maria Roll, Sara Baban og Hanan Benammar, og som hadde premiere på Black Box teater høsten 2018, opplevde vi at avstanden mellom fritt demokrati og sensur kan bli veldig kort.

Klikk her for å lese mer om forestillingen Ways of Seeing, samt her for å finne artikler relatert til stykket.