Organisering

Eierskap

Black Box teater ble konstituert den 30. oktober 1985 av Teatersentrum, nåværende Danse- og teatersentrum. Black Box teater er organisert som aksjeselskap, og eies i sin helhet av Danse- og teatersentrum. Styret i Danse- og teatersentrum utgjør Black Box teaters generalforsamling.

I 2012 ble det nedfelt i Danse- og teatersentrums vedtekter at deres utøvelse av eierskap skal gi Black Box teater full kunstnerisk frihet og uavhengighet mellom stiftelsen som eier og datterselskap(-er), innenfor de rammer preseptorisk lovgivning tillater.

Valgkomité

Black Box teater har en valgkomité bestående av tre medlemmer. Ett av tre medlemmer i komitéen skal være utnevnt av Black Box teaters eiere, og de to resterende medlemmene skal være utnevnt av Black Box teaters styre.

Valgkomité per 2022

 • Ingrid Moe
 • Maria Utsi
 • Sudesh Adhana – koreograf, danser

Styret

Valgkomitéen innstiller medlemmer til styret. Styret 2022 er sammensatt som følger:

Styreleder

 • Suzanne Bjørneboe – Avdelingsleder ved Asker kulturskole, avd. teater, dans og visuell kunst (i styret fra 2008, styreleder fra 2016).

Styremedlemmer

 • Knut Even Lindsjørn – Samhandlingsdirektør i Helse Sør – Øst RHF (i styret fra 2018).
 • Ine Therese Berg – Kurator for teaterhistorie og scenekunst, Oslo Museum (i styret fra 2013).
 • Jette Christensen – Seniorrådgiver i Visindi (i styret fra 2022).
 • Huy Le Vo – Scenekunstner, utøver og prosjektskaper (i styret fra 2016).
 • Morten Pettersen – Lydmester, Black Box teater (i styret fra 2021).

Varamedlemmer

 • Espen Røyseland – Arkitekt, M.Arch. MNAL. Grunnlegger av TRANSBORDER STUDIO (i styret fra 2022).
 • Mah-Rukh Ali – Seniorrådgiver og forfatter (i styret fra 2021).

Kunstnerisk råd

Black Box teaters kunstneriske råd skal ha inntil fire medlemmer i tillegg til kunstnerisk leder. Det kunstneriske rådets rolle skal være rådgivende. Kunstnerisk råd bidrar med ideer og forslag til det kunstneriske programmet og fagprogrammet ved Black Box teater.

Kunstnerisk råd – juni 2020 til mai 2021

 • Mine Nilay Yalcin – Teaterregissør basert i Oslo.
 • Kristina Junttila Valkoinen – Kunstner basert i Tromsø, som jobber innenfor Live Arts-feltet.
 • Satu Herrala – Kurator, forsker og koreograf basert i Helsinki.