Episode #14: Om plastisitet

En samtale mellom Rosalind Goldberg og Kaja Jenssen Rathe

Høstsesongens siste podkastavsnitt dreier seg om plastisitetsbegrepet til den franske filosofen Catherine Malabou. Opptaket er et utdrag fra en samtale som fant sted i foajéen på Black Box teater 30. oktober 2020.

Koreograf Rosalind Goldberg (som i høst er aktuell med forestillingen The Field) og filosof Kaja Jenssen Rathe møttes i en samtale om hvordan de – på forskjellige vis – har nærmet seg begrepet plastisitet. Hva innebærer egentlig Malabous begrep, og hvilken betydning har plastisitet ytterligere hatt på deres praksiser?

På grunn av smittevernsrestriksjoner hadde vi begrenset kapasitet under samtalen på Black Box teater. Derfor er vi svært glade for å gjøre den tilgjengelig for flere – i podkastformat! God lytting! 

Publisert 11. desember 2020.

Denne podkastepisoden er laget av Anna Penkova, Oda Tømte, Morten Pettersen og Martin Langlie.