Ida Wigdel
Dandizettes

8.–10. desember 2021

Tidligere visninger

19.00, Store scene

19.00, Store scene

19.00, Store scene

En dandizette er et blodtørstig vesen som omfavner ideen om troen på jeg'et uten nøling eller med tanke på noen risiko. Begrepet springer ut fra en bevegelse som oppstod i 1660-tallets London da kvinner fikk tilgang til yrkeskarrierer innen litteratur, arkitektur og scenekunst. Derfor fikk de også tilgang til barer på lik linje med menn. De uttrykte seg politisk, gjennom eksentrisk og flamboyant oppførsel og klesstil, ofte sent på natten med substansielle mengder alkohol innabords.

Forestillingen forsøker å få grep om det ubegripelige, prøver å vende oppmerksomheten tilbake til kroppen og til spenningene som beveger seg i den gjennom det nonverbale språket.

I 2020 måtte tusenvis av barer i Norge stenge. I forestillingen Dandizettes får du oppleve Wigdels fysiske refleksjoner over sitt eget kaotiske bar vesen.

Ida Wigdel er en norsk koreograf og dansekunstner. Koreografen og danseren i henne kan ikke skilles, og hun har en sterk tiltro til synergien mellom sine samarbeidspartnere og publikum. Uttrykket hennes preges av kompleks fysikalitet og rare absurditeter med innslag av mørke.

Forestillingen inneholder strobelys

  • Varighet 60 minutter