Vi krever umiddelbar våpenhvile i Gaza!

Tusenvis av uskyldige mennesker har mistet livet som følge av den brutale konflikten som nå pågår mellom Hamas og Israel. Akkurat nå forårsaker konflikten enorm lidelse for sivilbefolkningen i Gaza. Umiddelbar våpenhvile er det eneste som kan forhindre flere sivile tap, og sikre at humanitær hjelp når dem som trenger det. Vi bønnfaller begge parter om å engasjere seg i fredelig dialog og arbeide for en varig løsning som respekterer rettighetene til alle involverte.

Vi fordømmer alle angrepene som rammer sivilbefolkning og krever våpenhvile og en fredelig løsning på konflikten.

Situasjonen er uholdbar. Det haster.


Samme Raeymakers

Kunstnerisk leder, Dansens Hus

Jørgen Knudsen
Teatersjef, Black Box teater

Alexander Roberts
Teatersjef, Rosendal teater