Ingrid Berger Myhre/​Andreea David
STAFF

3.–6. september 2015

Tidligere visninger

19.00, Lille scene

19.00, Lille scene

19.00, Lille scene

19.00, Lille scene

Staff spiller på nyansene mellom en situasjon og språket som blir brukt til å beskrive den, med andre ord på representasjon.

En rekke gester og handlinger blir navngitt og så omformulert i en lek som formidler språkets relativitet og hvordan vi subjektivt projiserer mening i det vi ser.

Staff tar utgangspunkt i det å skape mening, som immaterielt arbeid, for å snakke om vårt forhold til språk og begreper som verktøy
for å forstå og formidle virkeligheten.

Til tider sier vi akkurat hva som foregår, men til andre tider er det ikke opp til oss å beskrive nett- opp det. Begrepene fungerer både retrospektivt på det som nettopp skjedde, og som prognose for den påfølgende aktiviteten. Vi prøver ikke nødvendig- vis å tolke begrepene, men kanskje heller mer å hentyde til konvensjonene vi baserer tolkningene av disse begrepene på. Selvfølgelig snakker vi om noe, vi spyr jo ut en masse ord. Men vi er mer ute etter hvordan disse ordene kommuniserer med våre forestillinger enn hva de betyr.

Staff er Ingrid Berger Myhre og Andreea Davids første koreografiske samarbeid. De to møttes under studiene ved Centre Chorégraphique National de Montpellier i Frankrike. I denne konteksten, der de måtte være både kunstnere og studenter på samme tid, begynte de å dele tanker rundt hvordan kunnskap blir produsert, overført eller oppfunnet.

  • Varighet 50 minutter