Open Box
Roundtable and debate

20. oktober 2016

Hva er samtidens rituelle praksiser?

Med dette spørsmålet inviterer vi til høstens første Roundtable & Debate.

Roundtable & Debate er et forum for samtale, utveksling og meningsbrytning på tvers av kunnskapsfelt og faglige interesser. Det er en anledning til å åpne nye, kanskje uventede, perspektiver på temaer og fenomener som kunstnere behandler i sitt arbeid. Det er en måte å sette det kunstneriske programmet vi presenterer på Black Box teater i kontakt med tenkning og praksiser som utvikles på andre arenaer i samfunnet.

20 oktober samler vi nysgjerrige publikum og kunnskapsrike gjester fra forskjellige fagfelt rundt «bordet» til en samtale om samtidens ritualer. Ritualer kan ha forskjellige funksjoner. De kan være en drivkraft for å skape eller bekrefte identitet, tilhørighet og fellesskap. De kan markere viktige overganger i livet. De kan mobilisere til handling og endring, men de kan også være et instrument for disiplinering og kontroll. Temaet for samtalen er inspirert av forestillingen STATE av Ingri Midgard Fiksdal og Jonas Corell Petersen.

Vi spør: Hva er samtidens ritualer, og hvorfor finnes de? Hvilke behov driver dem frem? Hvordan skapes ritualene, hvem initierer dem, og hva deres formål, form og effekt? Finnes det en fornyet eller forsterket interesse for rituelle handlinger og praksiser i samfunnet i dag?

Vi har invitert tre gjester med bakgrunn fra sosialantropologi, idrettsvitenskap og religionsvitenskap til å diskutere sammen med oss. Gjennom forskningen sin har de på ulike måter interessert seg for rituelle praksiser på forskjellige samfunnsarenaer og for spørsmål om identitet og identifikasjon. Koreograf Ingri Midgard Fiksdal kommer også, og hun vil kommentere og bidra i samtalen. Det blir forberedte innlegg og diskusjon rundt forskjellige temaer og spørsmål med både de inviterte gjestene og publikum. Vi tar sikte på en uformell samling med lav terskel for å delta i samtalen eller bare lytte til utvekslingen. Det blir lett servering. Kl. 19.00 samme kveld spilles forestillingen STATE.

Inviterte gjester:

Ingjerd Hoëm er professor ved Sosialantropologisk institutt, Universitetet i Oslo. Hun har utført feltarbeid i Tokelau, Samoa, New Zealand og på Salomonøyene, og har tidligere vært forskningsleder ved Institutt for stillehavsarkeologi og kulturhistorie ved Kon-Tiki Museet. Hoëms faglige interesser inkluderer rituell kommunikasjon, identifikasjon og rom, etnisitet, sosial organisasjon og fjerde verden/urbefolkning. Hun har skrevet artikkelen «What We May Find – Outside of the Ordinary» i en publikasjon om «state» som Ingri Midgard Fiksdal og Jonas Corell Petersen gir ut i forbindelsen med forestillingen STATE.

Hans K. Hognestad er sosialantropolog og førsteamanuensis i idrettsvitenskap ved Institutt for idrett og friluftsliv på Høgskolen i Sørøst Norge. Identitet og fotball har preget forskingen hans med empiriske studier blant fotballsupportere i England, Norge og Skottland. I senere år har han arbeidet mye med idrett og utviklingsproblematikk. Hognestads interessefelt inkluderer meningsproduksjon i idrett, identitet, globalisering, transnasjonale nettverk og idrett og utviklingssamarbeid.

Ida Marie Høeg er professor ved Institutt for religion, filosofi og historie på Universitetet i Agder. Sammen med Jone Salomonsen og Cora Alexa Døving arbeider hun med forskningsprosjektet «22. July: Performance violence and public ritual response» som inngår i den flerårige forskningssatsningen Reassembling Democracy: Ritual as Cultural Resource (REDO). REDO undersøker hvordan rituelle handlinger synliggjør og mobiliserer samfunnets kulturelle verdier. Ida Marie Høegs faglige interesser inkluderer religionssosiologi, religiøse og sekulære livsløpsritualer, religiøs sosialisering, kjønn og religion samt offentlig sorg.

Ingri Midgard Fiksdal er koreograf og stipendiat i programmet for kunstnerisk utviklingsarbeid ved Kunsthøgskolen i Oslo. Fiksdal forsker på koreografi som en kollektiv og affektiv hendelse. I sitt arbeider legger hun like mye vekt på lyd, lys, kostyme og scenografi som koreografi. Publikum er ofte en integrert del av forestillingene. Forestillingen HOODS, et samarbeid mellom Fiksdal og scenograf Signe Becker, vant den norske kritikerprisen for beste danseforestilling i 2014. Norgespremieren på forestillingen STATE, et samarbeid med regissør/dramaturg Jonas Corell Petersen, skjer på Black Box teater 19.-23. oktober 2016.

Tid: 15.30-18.30. Foajé. Seminaret er gratis og åpent for alle. Det er også mulig å komme senere enn 15.30.

Open Box: Roundtable and debate