Findlay/​/​Sandsmark (US/​NO)
returner (early version)

13.–14. oktober 2016

Tidligere visninger

19.00, Store scene

19.00, Store scene

Teater-/ videokunstner Iver Findlay og koreograf/ danser Marit Sandsmark utgjør den kunstneriske kjernen

i Findlay//Sandsmark, mens komponist/ musiker Pål Asle Pettersen har vært en langvarig samarbeidspartner. De har arbeidet sammen siden 2010, og som oftest inviterer de kunstnere fra andre disipliner og praksiser til å medvirke i prosjektene. Uttrykket blir en syntese av bidragene til de ulike kunstnerne. Kompaniet har gjestet Black Box teater flere ganger tidligere med forestillinger som beveger seg i grenseland mellom scenekunst og installasjon.

I dette korte intervjuet tar Findlay og Sandsmark oss inn i den kunstneriske prosessen til returner (early version), som vi presenterer i høst som en prosessvisning. En senere versjon vil presenteres på festivalen vår i mars 2017 og på BIT Teatergarasjen i Bergen.

– Vi kan vel si at returner starter der fractured bones/ let’s get lost (2011) avslutter. Med fractured bones ville vi manøvrere syklisk mellom motstridende begreper: naturlig vs. syntetisk, innside vs. utside, nærvær vs. fravær. Med returner vil vi videreføre denne buen. Vi er opptatte av simulasjon, som idé men også metoder for å skape det, og forholdet mellom det simulerte og det fysiske. Menneskets oppfatning av rom og avstand, for eksempel med hensyn til indre/ytre og nærvær/fravær, er i stor grad formet, fortolket og mediert gjennom mekaniske virkemidler. Kunstnerisk er ambisjonen å videreutvikle flyten vi har igangsatt mellom praksiser og kunstnere, for å gi form til så vel prosessen og scenespråket som et konkret materiale og resultat.

Som et kunstnerkollektiv går vi stadig dypere i nærvær og fravær som tema, mens vi samtidig undersøker hvordan live komposisjon kan forflyttes mellom ulike kunstneriske prosesser med utgangspunkt i en koreografisk ramme. Vi leter etter elementenes alkymi, når man kan se lyden, høre bevegelsen, osv. Sanselige erfaringer vi ikke visste fantes før de vokste fram gjennom arbeidet.

Prosessvisning: Denne høsten blir det to visninger av Findlay//Sandsmarks nyeste produksjon returner (early version). returner vil bli vist i løpet av festivalen, mars 2017.

Open Box: One hour with Iver Findlay & Marit Sandsmark 14. oktober 17.30.

Les Claudia La Roccos tekst her: In This Room