stenby/​sirgmets/​bieksaite
Pink Cloud Effect

14.–15. mars 2016

Tidligere visninger

21.00, Lille scene

21.00, Lille scene

The Pink cloud effect er et begrep som er hentet fra amerikanske alkoholavvenningsprogram

der pasienten gjennomgår 12 ulike stadier. Fasen intreffer ofte tidlig i behandlingsforløpet og kjennetegnes av en intens lykkefølelse og tro på egne evner til å overvinne avhengigheten. Imidlertid gir kombinasjonen av eufori og mangel på virkelighetsforankring ofte tilbakefall. Forestillingens bruk av allegorier og svart humor er trolig det nærmeste man kommer 90-tallets britiske in-yer-face-teater i 2016. All teksten i Pink Cloud Effect er samplet fra såpeserier, reality-TV, break-up-fora og andre mørke avkroker på internett. Forestillingen fremstår som en parafrase over avhengigheten, rusen og bakrusen av vårt kollektive bekreftelsesbehov.

Kjersti Aas Stenby (NO), Marit Sirgmets (EST) og Simona Bieksaite (LT) har alle bakgrunn som scenekunstnere fra Akademi for Scenekunst. Sammen utforsker de balansegangen mellom det humoristiske og det groteske, samt eksperimenterer med performative uttrykk, publikumsrelasjon og visuelle landskap.

  • Extra credits Kjersti Aas Stenby (NO), Marit Sirgmets (EST) and Simona Bieksaite (LT) all share the same background as performers from The Norwegian Theatre Academy. Together they explore the balance between the humoristic and the grotesque, along with experiments of performative expressions, relations to the audience and visual landscapes