Paneldebatt: «Art under pressure» (video)

Under Heddadagene i juni 2019, inviterte vi til paneldebatten «Art under pressure» på Det Norske Teatret, støttet av Fritt Ord.

Kunst under politisk og religiøst press – i et internasjonalt perspektiv

Paneldebatten «Art under pressure» inviterer inn både norske og internasjonale stemmer for å utvide perspektivene i kjølvannet av forestillingen Ways of Seeing av Pia Maria Roll, Hanan Benammar og Sara Baban som hadde premiere på Black Box teater høsten 2018. Kunstnerne bak forestillingen og teatret ble utsatt for press fra både politisk hold og media. Denne saken viste blant annet at armlengdeprinsippet ikke er hellig. Kunstnerisk frihet og ytringsfrihet kan bli truet i Norge.

Debatten ønsket å trekke inn internasjonalt perspektiv, og å reflektere over viktige emner som har blitt synlige gjennom denne saken. Hvordan kan dette resonnere med situasjoner i andre land? Debatten bragte et nyansert blikk som tok høyde for ulike omfang og grader av sensur, og så på hva som skjer når kunst opplever politisk og/eller religiøst press som kan føre til sensur. Diskusjonen dreide seg om populistisk opportunisme fra ytre høyre når kunst angripes, metoder og reaksjoner i kunstfeltet.

Hvordan spres høyrepopulistisk ideologi? Hvordan kan ytringsfriheten beskyttes, hvem beskytter den? Hva er medias rolle – en tilrettelegger eller en motkraft?

Ordstyrer

  • Mohamed Abdi

Panel

  • Kai Strittmatter – skandinavisk korrespondent for Süddeutsche Zeitung (DE)
  • Ricarda Ciontos – Kunstnerisk leder av Nordwind Festival-Berlin/Hamburg (DE)
  • Michal Merczynski – Leder av Malta Festival-Poznan (PL)
  • Hege Ulstein – forfatter og kommentator i Dagsavisen (NO)

Arrangert av Black Box teater og Det Norske Teatret. Arrangementet var støttet av Fritt Ord.