Berstad/​Carlsen
Gangar fra Svartdalen

24.–30. august 2020 ❶ Premiere

Tidligere visninger

16.00, Svartdalsparken

Gangar fra Svartdalen er en vandring og et telefonnummer. På et avtalt tidspunkt og sted ringer vi deg og synger deg inn i Svartdalens hemmeligheter. Det finnes gangarar fra Telemark og Setesdalen – folkedanser med dype røtter, men de fleste gangarane er nå glemt og forsvunnet. Gangar fra Svartdalen tråkkes fram idet du går, i den ensomme nærheten en sang over telefon kan gi deg. Sammen leter vi etter en felles takt, en felles kropp som kan gynge oss inn i dalen.

Vi anbefaler at du tar med deg eget headset til telefonen din og sørger for at den har oppladet batteri. Kle deg etter været.

Forestillingen er gratis, men du må reservere deg billett på forhånd til et tidspunkt som er bare ditt. Vi sender deg oppmøtested og ringer deg opp nøyaktig på det tidspunktet du har valgt. Sammen går vi opp dalen.

Her finner du ledige tider og kan reservere deg billett.

Ingeleiv Berstad og Tormod Carlsen har tidligere jobbet sammen i gruppen Norsk Landskapsteater og deler en interesse for hvordan man skaper steder gjennom erfaringer. Gangar fra Svartdalen tar utgangspunkt i kvadets tradisjon for å mane frem historier – historier som forbinder oss steder.

Ingeleiv Berstad er koreograf, danser, medstifter av scenekunstforeningen Bananaz, samt assosiert kunstner ved Black Box teater (2019-). Tormod Carlsen er regissør, scenekunstner, teaterviter og medstifter av scenekunstforeningen Bananaz.  • Varighet 35 minutter