FRI KUNST 2021

FRI KUNST 2021

Fra 1.–7.mars 2021 arrangeres aksjonsuka FRI KUNST – en markering av kunstnerisk ytringsfrihet.

Kunstnerisk ytringsfrihet er under press. Over hele verden blir kunstnere truet, fengslet og i de verste tilfeller drept, på grunn av kunsten sin. I år, som i fjor, ønsker vi å rette søkelyset mot viktigheten av kunstnerisk ytringsfrihet ved å delta i dette tiltrengte initiativet.

FRI KUNST er et initiativ som inviterer hele kultur-Norge til en markering av kunstnerisk ytringsfrihet. Organisasjoner, kulturaktører, kunstnere og privatpersoner oppfordres til å markere viktigheten av kunstnerisk ytringsfrihet på sitt vis, gjennom arrangementer og spredning av markeringen gjennom sine respektive kanaler og sosiale medier.

FRI KUNST er initiert og koordinert av Safemuse i samarbeid med 70 støttespillere fra norsk kunst- og kulturliv.

Å ikke la virkeligheten være i fred. En tekst av Eivind Haugland

I løpet av de siste årene har det blitt tydelig hvordan poesien og kunstens egenart forsvinner når media leser kunsten for bokstavelig. Det er en tendens til å latterliggjøre eller angripe kunsten ved å plukke deler av kunstverket ut av sin kontekst og redusere den til enkle uttrykk, til ren beskrivelse. Ytterligere kan disse forenklingene brukes som verktøy i den offentlig debatten om kunst.

Vi inviterte Eivind Haugland, dramaturg på Badisches Staatstheater Karlsruhe, til å reflektere over disse temaene fra sin posisjon som norsk som lever og jobber i Tyskland. I en tid hvor kunstnerisk frihet er under press ønsker vi å undersøke kunstens verdi som et fiksjonsrom. Hvordan skiller vi fiksjon og virkelighet, poetiske rom og rom for tolkning? Haugland åpner teksten i et covid-nedstengt Tyskland og Norge, og skriver om hvordan fortellinger om kunst blir behandlet i media og i kulturinstitusjonene selv. Å ikke la virkeligheten være i fred er en bestilt tekst som også kan leses på engelsk i Black Box teater publikasjon 6.

Teksten ble skrevet høsten 2020.

Klikk her for å lese teksten.

Hvilke tanker hadde kunstnerne på Oslo Internasjonale Teaterfestival 2020 om kunstnerisk frihet?

Under Oslo Internasjonale Teaterfestival 2020 markerte vi aksjonsuka FRI KUNST ved å samle og dele de deltagende kunstneres synspunkter på hva kunstnerisk frihet betyr for dem. De respektive synspunktene ble publisert på nettet under og etter festivalen. Den fullstendige samlingen av tekster ble også utgitt i Black Box teater Publikasjon 5, og understreker viktigheten av kunstnerisk frihet og det faktum at vi ikke kan ta denne friheten for gitt.

Klikk her for å lese intervjuene om kunstnerisk frihet!​