Mette Edvardsen
every now and then (2009)

2.–3. oktober 2015

Tidligere visninger

19.30, Lille scene

19.00, Lille scene

I forestillingen every now and then inviterer Mette Edvardsen og Philippe Beloul publikum til å lese en bok som en forestilling.

Ideen er å skape et rom og en tid i en bok, på samme måte som en forestilling på et teater.

Gjennom hele forestillingen kan publikum lese seg gjennom sidene og rommene i boken samtidig som de følger med på det som skjer på scenen. Boken er direkte, taktil og varig og gir leseren en annen tilgang til forestillingen. Leseren kan selv bestemme leseretning, -tempo og –tid. Den individuelle lesningen kombinert med den kollektive opplevelsen gjør every now and then til en forestilling man kan fordype seg i. Hvordan vil opplevelsen av å lese boken blande seg sammen med opplevelsen av å se forestillingen, og hvordan vil boken leses etter at forestillingen er over?