Episode #19: Eivind Haugland leser "About not leaving reality in peace"

I løpet av de siste årene har det blitt tydelig hvordan poesien og kunstens egenart forsvinner når media leser kunsten for bokstavelig.

Det er en tendens til å latterliggjøre eller angripe kunsten ved å plukke deler av kunstverket ut av sin kontekst og redusere den til enkle uttrykk, til ren beskrivelse. Ytterligere kan disse forenklingene brukes som verktøy i den offentlig debatten om kunst.

Vi inviterte Eivind Haugland, dramaturg på Badisches Staatstheater Karlsruhe, til å reflektere over disse temaene fra sin posisjon som norsk som lever og jobber i Tyskland. I en tid hvor kunstnerisk frihet er under press ønsker vi å undersøke kunstens verdi som et fiksjonsrom. Hvordan skiller vi fiksjon og virkelighet, poetiske rom og rom for tolkning? Haugland åpner teksten i et covid-nedstengt Tyskland og Norge, og skriver om hvordan fortellinger om kunst blir behandlet i media og i kulturinstitusjonene selv.

«Å ikke la virkeligheten være i fred» er en bestilt tekst som også kan leses på engelsk i Black Box teater publikasjon 6 – og på norsk ved å trykke her.

NB: Denne episoden er på engelsk.

Publisert 20. mars 2021.