Mithkal Alzghair (SY/​FR)
Displacement

8.–9. februar 2017

Tidligere visninger

19.00, Store scene

19.00, Store scene

“…this little pearl of a performance, which examines the physical effects of the instability of war, completely won me over..

With Syrian folk dance as focal point, Displacement is a poetic journey into the rituals of Alzghair’s native land.” Exberliner.com

“I am interested in the inheritance of the Syrian body from my own reality, to make visible the human in this complex context of revolutions, migrations, wars, rising ideologies and breaths of freedom.” Mithkal Alzghair

Den syriske danseren og koreografen Mithkal Alzghair med base i Frankrike har utdannelse fra Damaskus og Montpellier. I denne forestillingen utforsker han hvordan kroppen reagerer når den tvinges eller forhindres fra å bevege seg? Hva slags fysisk og kulturell kunnskap får mennesker som lever i land herjet av revolusjon og krig der de kun opplever korte perioder med stabilitet? Hvordan påvirker den sosiale og politiske virkeligheten tradisjonell dans? Blir denne kulturelle arven påvirket av krig, elendighet og utvandring? Displacement er en slående refleksjon over opplevelsen av det å være på flukt og usikkerheten som oppleves rundt livet i eksil.

Den syriske koreografen Mithkal Alzghair ser nærmere på temaene rotfeste versus rotløshet. Displacement preges av motstridende bevegelser og følelser, håpet om å slippe unna og uroen ved å vite at det ikke finnes noen vei tilbake. I tillegg til å omhandle borgerkrigen i Syria er Displacement også koreografens undersøkelse av sin egen kropp som er formet av den syriske kulturen og folkloren i hjemlandet hans.