Black Box teater søker ny teatersjef

Søknadsfrist: 05.09.2021

Teatersjefstillingen for et av landets viktigste teatre for fri scenekunst er ledig. Vi er på jakt etter en samlende og ambisiøs teatersjef med en tydelig kunstnerisk visjon for Black Box teater. Vi skal presentere norsk og internasjonal scenekunst for et mangfoldig publikum og ønsker oss en teatersjef med stort kunstnerisk og kulturpolitisk engasjement for kunstnerne, kompaniene og frilanserne på det frie scenekunstfeltet – en leder som evner å være en tydelig og god ambassadør for teatret.

Stillingen som teatersjef er et åremål på fire år med mulighet for forlengelse i ytterligere fire år. Teatersjefen er kunstnerisk og administrativ leder av teatret, og rapporterer til teatrets styre. Staben består av 11 ansatte fordelt på i overkant av 10 årsverk, i tillegg til et titalls frilansteknikere og publikumsverter. Vi er et lite, dedikert team som er vant med et høyt arbeidstempo.

Teatersjefen har et overordnet ansvar for å videreutvikle Black Box teater, både kuratorisk og administrativt, som et programmeringsteater på et høyt internasjonalt nivå. Det betyr at vår neste teatersjef må kunne representere Black Box teater i det offentlige ordskiftet og være en dyktig nettverksbygger mot samarbeidspartnere i scenekunstmiljøet nasjonalt og internasjonalt.

En ekstra utfordring for den nye teatersjefen blir å være prosjektleder for arbeidet med nytt teaterbygg og lede en organisasjon som i perioden 2024–26 vil være på flyttefot.

For å lykkes i denne rollen, bør du også ha:

 • Solid kjennskap til norsk og internasjonal fri scenekunst
 • Ledererfaring fra personalledelse og/eller prosjekter
 • Tydelige ambisjoner og dedikasjon for det frie scenekunstfeltet
 • Svært god muntlig og skriftlig formidlingsevne på norsk og engelsk
 • Gode samarbeidsevner
 • God økonomiforståelse og evne til å balansere mellom kunstnerisk og administrativ ledelse
 • Stor arbeidskapasitet
 • Evne til å skape engasjement og tillit

Vi kan tilby:

 • Kompetente og dedikerte medarbeidere
 • Spennende utviklingsmuligheter for teatret
 • Lønn etter avtale

Black Box teater ønsker et mangfold i organisasjonen som gjenspeiler befolkningen. Alle som fyller kvalifikasjonskravene oppfordres derfor til å søke, uansett alder, funksjonsevne, kjønn, religion eller etnisk bakgrunn.

Tiltredelse 1.8.2022. Før tiltredelsen som teatersjef, er det ønskelig med en overlapping med nåværende teatersjef.

Spørsmål om stillingen kan rettes til styreleder Suzanne Bjørneboe, tlf. 95218335, eller vår rekrutteringsrådgiver i Hodejegerne, Gro Møllerstad,
tlf. 915 59 752. Kandidater kan være konfidensielle, også for oppdragsgiver, inntil annet er avtalt.

Gå inn på www.hodejegerne.no for å legge inn søknad innen 05.09.2021.