3 dager med dans
Ann-Christin Kongsness (NO), Bente Alice Westgård (NO), Ellen Söderhult (SE)

31. januar–2. februar 2018

3 dager med dans er en invitasjon til å tilbringe litt tid med tre forskjellige verk skapt av tre lovende koreografer med ulike tilnærminger til dansekunsten. Forestillingene har sin felles forbindelse i dansens historie og andre kunstneres praksis, enten som utgangspunkt eller som en lys bakgrunn.

Ann-Christin Kongsness med Solveig Styve Holte (NO): ABOUT
Premiere
31. januar – 2. februar / 19.00 / Lille scene / Varighet: 45 min.
Kunstnerisk arbeid innebærer å være i en sammenheng med tanker og praksiser som andre har tenkt og utøvet før. Denne erkjennelsen ligger til grunn for ABOUT, en ny serie av koreografiske verk initiert av Ann-Christin Kongsness. ABOUT er en ramme for å undersøke forholdet mellom de teoretiske og utøvende aspektene av et kunstnerisk arbeid. Til hver runde inviterer Kongsness med seg scenekunstnere inn i en kollektiv arbeidsstruktur og prosess som er definert av et felles sett med regler. Til denne første utgaven av ABOUT på Black Box teater har Kongsness invitert Solveig Styve Holte. Undersøkelsen deres tar form som performance lectures, et format der noe sies og noe gjøres. Ved å trekke teori inn i forestillingsrommet, inn på scenekunstnernes hjemmebane, kan Holte og Kongsness benytte rommets poetiske potensial til å koreografere nye koblinger mellom det teoretiske og det estetiske.
Ann-Christin Kongsness jobber både utøvende og skapende med dans og koreografi i ulike samarbeid og konstellasjoner. Kongsness skriver tekster, arrangerer seminarer, delingsplattformer, samtaler og lesesirkler, og er redaktør for nettplattformen framtidsdans.no. Latest Notes, i samarbeid med Ingrid Berger Myhre, og Soft Manifesto, i samarbeid med Marte Reithaug Sterud, hadde premiere på Black Box teater i 2015. Solveig Styve Holte avgangsarbeid Lightness fra kunsthøgskolen i Oslo undersøkte hvordan koreografi kan manifestere seg i ulike uttrykk. Dette arbeidet ble videreført i Lightness: Fleire som hadde premiere på Dansens Hus i mars 2017. Hun har også publisert flere tekster. Kongsness og Holte har jobbet sammen i flere ulike sammenhenger. De er begge redaktører for antologien KOREOGRAFI, som består av tekster skrevet av nordiske dansekunstnere.

Bente Alice Westgård (NO): Stars in a piece with no name
31. januar og 1. februar / 20.00 / Store scene / Varighet: 50 min.
Koreograf Bente Alice Westgård utviklet Stars in a piece with no name som en del av sitt mastergradsprosjekt i koreografi ved Kunsthøgskolen i Oslo. Metodisk kretser arbeidet rundt det å tillate seg å være i noe uten ytterligere krav og forventinger. Danserne beveger seg mellom tilstander av det konstante og det foranderlige, det seige og det lette, men alltid med en underliggende fornemmelse av framdrift. Sammen med danserne skaper musikken, rommet og publikums nærvær ulike teksturer i en helhetlig koreografisk komposisjon. For å kunne skape den situasjonen materialet skal settes inn i, trenger Westgård å vite noe om hva materialet gjør henne selv. Derfor er hennes egen utøvende praksis et sentralt premiss for hennes koreografiske arbeid. Westgård har sin utdannelse fra Kunsthøgskolen i Oslo med mastergrad i koreografi 2015-2017, og fra Skolen for Samtidsdans 2006-2008 (nå: Høyskolen for Dansekunst). Siden 2008 har Westgård gjennomført egne prosjekter i samarbeid med dansekunstnere og musikere og har i tillegg virket som danser, utøver og koreograf for andre kunstnere og konstellasjoner.

Ellen Söderhult (SE): How to do things with Romance: a prologue
2. februar / 20.00 / Store scene / Varighet: 40 min.
How to do things with Romance er en pulserende konstellasjon av kvinner med en intens emosjonell energi. 15 dansere og to trommeslagere kaster seg inn i et eksperiment der ballett blir til lagsport og ideer om romantikk tolkes radikalt. Forestillingen er inspirert av kjærlighetshistorier og atletiske prestasjoner fra den mannsdominerte film-industrien i Hollywood hvor kvinner ofte er objektivert og representert som bærere av mening i stedet for betydningsskapere. Uansett om det er i film, ballett eller musikkvideoer har romantikken røtter i stereotyper og normer som produserer og gjenoppretter bestemte ønsker og drømmer. Med stikkord hentet fra den etymologiske roten av dans og ballett, “ballein”, å kaste, kaster How to do things with Romance seg med vilje ut av balanse og setter til side konvensjonelle ideer om romantikk, for å gjenopprette og utføre det på nytt. Velkommen til en riot grrrl-influert, sporty punk-ballett!
Ellen Söderhult er basert i Stockholm og jobber som danser, koreograf og forfatter. En sterk interesse for dans som et kollektiv kan sees gjennom arbeidene hennes. Nylige arbeider inkluderer RUDY og THIS IS GRAND. Ellen har også utført i verk av Simon Forti, Alexandra Pirici og Doris Uhlich. I 2015 startet hun prosjektet Nobody’s dance sammen med Eleanor Bauer og Alice Chauchat, en “copyleft” -plattform for praksisutveksling og kunnskapsproduksjon. Sammen med Maia Means og Chloe Chignell er hun redaktør for THIS CONTAINER. Hennes kommende prosjekt Shane et al. er en koreografisk undersøkelse av koret som en kollektiv protagonist.

  • Extra credits Takk til Mårten Spångberg, Bojana Cvejic, Eivind Seljeseth, Marie Bergby Handeland og Antony Aubert