Mariken Lauvstad

NO

Mariken Lauvstad har bakgrunn som teaterskribent, dramaturg, skuespiller, instruktør og underviser. Hun er utdannet performanceskuespiller fra School of Stage Arts i Danmark, har PPU Teater fra Kunsthøyskolen i Oslo og en mastergrad i internasjonal dramaturgi fra Universitetet i Cape Town.

I «Fellesskap i splittelsens tid» tar Mariken Lauvstad for seg polariseringen av den offentlige samtalen. Hun undersøker hva det er som bidrar til å skape konflikt i samfunnsdebatten, og diskuterer hva som skal til for at teatret skal utgjøre en fellesskapsarena som rommer både friksjon og samhørighet på samme tid. Framfor alt er Lauvstad opptatt av at maktanalyse må integreres i samtalen om uenighetsdramaturgier i teatret.

Fellesskap i splittelsens tid