The End of the World

21. desember 2012

Det ble spådd at Chronos, guden for tid, ville miste all sin makt til en av sine sønner. For å sette en stopper for denne profetien begynte Chronos å sluke sine barn så snart de ble født.

Hva er kunst i fraværet av fremtid?

Den 21. desember stiller solen seg opp i sentrum av vår galakse. Dette er en svært sjelden kosmisk hendelse som bare skjer en gang hvert 26 000 år. Samtidig skjer ytterligere en astronomiske sjeldenhet, jorden fullfører et rotasjon rundt sin egen akse. Dette fenomenet kalles en presesjon. Den eksakte datoen for denne kombinasjonen av galaktiske hendelser er fredag 21. desember 2012.


The End Foundation ble initiert av en gruppe artister med base i Skandinavia på grunnlag av det faktum at 2012 er året da verden skal gå under. The End Foundation så en mulighet til å spørre seg selv hva kunst er i fraværet av en fremtid. For å undersøke dette spørsmålet bestemte de seg for å produsere en rekke kunstverk i løpet av året med temaer knyttet til produksjon, tid, utslettelse og estetikk. Disse arbeidene er alle forberedelser til siste del, «The End of the World», som vil bli fremført 21. desember 2012 på Black Box Teater i Oslo.

Medvirkende: Hanna Barfod, Odille Anette Heftye Blehr, Per Bogstad Gulliksen, Morten Bruun, Samantha Agustin Cohen, Hildur Kristinsdottir, Christina Lindgren, Selma Lindgren, Julie Marie Lindvik, Svante Aulis Löwenborg, Hanna Sjöstrand, Venke Marie Sortland og Ludvig Uhlbors.

  • Varighet 5 minutter