Ship O´Hoi!

12.–21. oktober 2012

Vi er ingen tyranner Vi spiser ikke mye kaviar Ingen av oss bruker flosshatt De færreste røker sigar Vi går på fottur i knickers for å holde på form og figur Vi er glad i barn og i blinde og i positiv litteratur fra Tramteaterets Deep Sea Thriller, 1976, tekst Terje Nordby.


«Ship O’Hoi! er et uhyre elegant, poengtert og virkningsfullt innspill i debatten, som gjennom flere fortellergrep går inn til kjernen av de geopolitiske utfordringene som følger med oljeindustrien … et obligatorisk scenestykke for alle som er opptatt av hvordan Norge ter seg i verdenssammenheng.» (Dagsavisen, 15/10)


«Det politiske teateret døde ikke på syttitallet, slik ryktene vil ha oss til å tro. Det antok bare nye former og endret strategier.» (Klassekampen)


«Ship O´Hoi er en viktig forestilling, ikke bare ved at den formidler en for mange ukjent kunnskap om hva den idyllen vi lever i er bygd på, men også i kraft av at den åpent utforsker et scenespråk som er merkelig lite utviklet.» (Scenekunst.no)

Den norske stats statsoljeselskap AS Statoil ble opprettet ved et enstemmig stortingsvedtak 14. juni 1972. Den politiske motivasjonen bak vedtaket var ønske om norsk deltagelse i oljeutvinningen fra starten av for å bygge opp kompetanse som kunne danne basisen for en nasjonal oljeindustri. På denne måten ble Statoil en forsikring mot at egnenaturressurser kom under kontroll av de store private multinasjonale oljeselskapene. I 1992 bestemmer den norske stat og den norske oljebransjen seg for å utvide oljevirksomheten til internasjonale farvann. På dette tidspunktet hadde man lenge vært urolig over manglende nye funn på norsk sokkel. Stat og bransje kaster anker og seiler ut på de 7 hav.

Hva er forutsetningene for menneskets frihet? Som bedrift. Som individ. Som nasjon. Hvordan skaper man det rommet som gir mulighet for leve utifra egen integritet og potensial? Inspirert av Statoils uttalte mangel på begrensing, er vi stolte av å kunne invitere på seilas med supertankeren MT Neptun. Ruta går ned den engelske kanal, Middelhavet, Libya, Aserbadsjan, Suezkanalen rundt Kapp det Gode Håp til Angola. Ikke for å komme noen vei, men for å se hvor vi allerede er.

Pia Maria Roll har tidligere satt opp suksessforestillingene «The Street Scene» og «Over Evne III» i samarbeid med Marius Kolbenstvedt som gikk for fulle hus på Black Box Teater, og senere turnerte landet rundt for et begeistret publikum.

Vises også på Trøndelag Teater fra 3. november


En forestilling av Terje Nordby, Magdi Alandulesi, Janne Heltberg, LK Lund, Nigel Krishna Iyer, Trond Peter Stamsø Munch, Jon Platou, Stefan Schrøder, Sabina Holth-Jacobsson, Catherine Haanes, Anthony Barratt, Sven Inge Nergård, Elisabeth Egseth Hansen, Hooman Sharifi, Jang Nómada - Wilson de Sousa Frederico. Hexplosivo Mental - Jeremeias Manuel Augusto, Mona dya Kidi - Avelino Fernando, Shorty Bang - Rui Salvador og Pia Maria Roll. . Støttet av Norsk Kulturråd. Co-produksjon: Trøndelag Teater, Dramatikkens Hus og Black Box Teater. Foto: Mikkel McAlinden: Pirate. Copyright Mikkel McAlinden/BONO 2012