Reality Box

6.–9. mars 2014

«Reality Box» beveger seg i grenseland mellom konsert, performance og teater. NING samarbeider her med komponist og installasjonskunstner Ignas Krunglevicius. Utgangspunktet er møtet mellom lyd, tekst, høyteknologi og familieterapi.

I «Reality Box» etableres det en ubrytelig kobling mellom lyd og animert tekst. Til hvert ord hører det en lyd. Samtidig som musikken utvikles, utfolder en samtale seg. All dialog projiseres på store flater. Teksten er en autentisk transkripsjon av samtaleterapi mellom en datter og hennes foreldre, hentet fra den britiske psykiatrikeren R. D. Laing. Lydbildet er til dels maskinelt, monotont og massivt.

Temaet dreier seg om maktutfoldelse i menneskelige relasjoner, eksemplifisert ved familien og forholdet mellom foreldre og ungdom. I denne familien viser det seg raskt at det ikke er tydelig hvem som er syk og hvem som er frisk. Det samme kan sies om samfunnet rundt oss. Hvem er tilregnelig og hvem er gal?

«Reality Box» er en videreføring av NINGs mangeårige arbeid med å utforske grenselandet mellom tekst, visualitet og musikk fra ulike angrepsvinkler. I «Reality Box» er dialogen vesentlig, men samtidig så uløselig knyttet til lydproduksjon at selve framføringen av teksten - som projeksjoner - skjer gjennom det å spille på et instrument; uten lyd, ingen semantisk mening.

NING er et samtidsmusikkensemble som jobber med fysiske, teatrale og visuelle aspekter ved musikalsk framføring. NING har produsert et stort antall forestillinger i samarbeid med komponister, skuespillere, koreografer og regissører, og har gjestet Black Box Teater en rekke ganger tidligere.

Ignas Krunglevicius er opprinnelig fra Kaunas i Litauen, utdannet og bosatt i Oslo. Krunglevicius er komponist, men har i sitt arbeid de senere årene fokusert på videoinstallasjoner der projisering av autentisk dialog ofte er utgangspunkt for å rendyrke et minimalistisk og fokusert uttrykk.

NB! Søndag 9. mars:

Symposium: Teater og Teknologi (T2). Les mer her

Regi/musikk: NING - Erik Dæhlin, Tora Ferner Lange, Amund Sjølie Sveen. Konsept/musikk: Ignas Krunglevicius. Scenografi: Dagny Drage Kleiva. Lysdesign: Ida Andersson. Dramaturg: Oda Rador. Støttet av: Norsk kulturråd, Fond for utøvende kunstnere og Fond for lyd og bilde.