Pluss pluss

28. februar 2012

++ er et kunstarrangement i foajeen paå Black Box Teater, etablert vaåren 2011. Etter fulle hus med innslag fra samtlige kunstarter, fortsetter vi suksessen tre kvelder denne vaåren.

Program 28. februar: MARIT SILSAND. ANDREA BAKKETUN. STIG MARLON WESTON. AMANDA STEGGELL. INGER LISE HAMMERSTRØM. KIM GROUSTRA. MARTHE RAMM FORTUN. THE UPTIGHTS. DJ DOUBLE TROUBLE

Programmet vil bestaå av inviterte kunstnere og av kunstnere som er blitt valgt ut gjennom en søknadsprosess. ++ betyr intet mindre enn Black Box Teater pluss pluss, – en ekstensjon av det yrende scenekunstmiljøet som huset allerede rommer.
++ er et møtested hvor publikum og kunstnere kan la seg inspirere av hverandre.

Velkommen!