Over Evne III

20.–31. januar 2010

"Every morning when I wake up, I feel like shooting a corporate leader, but it usually wears off by lunchtime." -fra Over Evne III

Trykk på linken for katalogtekst

PIA MARIA ROLL OG MARIUS KOLBENSTVEDT

i samarbeid med Finn Iunker og Drude von der Fehr presenterer:

OVER EVNE III

inkludert Cirka pari av Finn Iunker

I 1895 skrev Bjørnstjerne Bjørnson norges første selvmordsbomberdrama som åpningsforestilling til Nationaltheatret. Stykket beskriver en streikekonflikt i en liten norsk industriby. De utsultede arbeiderne ledes av den intellektuelle prestesønnen Elias Sang. Fabrikkeier Holger innkaller landets 100 mektigste fabrikkeiere til møte i sin private middelalderborg. Nå skal direktørene, bak lukkede dører, danne en mot-organisasjon, og for all framtid knuse arbeidernes opprør og krav. Da smeller det.

Hundre år etter Bjørnsons død har vi gleden av å presentere oppfølgeren.

OVER EVNE III


Makteliten låser seg inne i borgen for å ta nasjonens viktigste beslutninger unndratt enhver for form demokratisk prosess: Bjørnson bilde er like relevant i dag, som for 115 år siden. Vekst og velstand innbyr ikke til motforestillinger. Hvor mange tilfeller av maktutøvelse i lukkete rom pågår egentlig rundt oss? Er det her beslutningene som styrer våre liv egentlig blir tatt? Er det parlamentariske demokrati bare et tåketeppe, hvis oppgave er å la velgerne sveve i den tro at de har innflytelse over sine egne liv?

Eller – for å si det på en annen måte: Er makten slik innrettet at Bjørnstjerne Bjørnsons konflikt i ”Over Ævne II” blir like aktuell i hver eneste generasjon fremover?

I stedet for å reprodusere Bjørnson tekst, har Roll/Kolbenstvedt funnet dokumentariske paralleller til Bjørnsons karakterer i vår egen tid. Hvordan møter man den skjulte, konsentrerte makten? Med raseri og aksjon? Med reform og kompromiss? Med dialog og tilgivelse? Vi møter et bredt spekter av mennesker som har ulike erfaringer av makt og avmakt: den radikale presten, korrupsjonsjegeren, de polske bygningsarbeiderne, varsleren, direktøren, den revolusjonære kunstaktivisten, metafysikeren. Men unntak av Roll er ingen av forestillingens aktører skuespillere, men invitert inn i teateret i kraft sin kunnskap, sin erfaring og sitt engasjement.

Pia Maria Roll og Marius Kolbenstvedt har tidligere samarbeidet på suksessforestillingen The Street Scene som spilte for fulle hus på Black Box Teater, og som senere turnerte landet rundt for et begeistret publikum. Begge to har i flere år vært to av Black Box Teaters mest spennende, sentrale scenekunstnere, og har samarbeidet med og i ulike konstellasjoner som er blitt presentert her på huset, som De Utvalgte, FaktaMorgana og Fabula Rasa. Marius Kolbenstvedt var i høst også medregissør for det unge scenekunstkompaniet Søstrene Andrews. Roll og Kolbenstvedts helt spesielle og dokumentariske tilnærmingsmåte til scenen skaper ekstra stor spenning rundt deres arbeid med nasjonalskalden Bjørnson.

I tillegg presenteres som et spill i spillet, en lesning av Finn Iunkers nyskrevne satire ”Cirka pari” , Black Box ”husdramatikers” reaksjon på eller overskriving av Bjørnsons over Ævne I & I

Hjemmeside: Over Evne III

Trykk på linken for seminarer: Grådighet - en nødvendighet?

Manus/Prosjektleder/Konsept/Research/Co-regi: Pia Maria Roll. Konsept/Dramaturgi/Regi: Marius Kolbenstvedt. Sceneteksten er utviklet i samarbeid med aktørene. Tekst Cirka Pari: Finn Iunker. Scenografi: Stefan Schröder. Musikk: Jon Platou og Kjell Olav Jørgensen. Produsent, grafisk design og kostyme: Catherine Haanes. Lys: Svein Inge Neergård. Lyd: Anthony Barratt. Prod.ass: Irmelin Granneman Roald. Konsulent: Christian Borch. På scenen: Are Larsen, Dominik Niespodzianski, Drude von der Fehr, Gregor Niespodzianski, Jon Platou, Kari Breirem, Kari Veiteberg, Kjell Olav Jørgensen, Lasse Eriksson, Marius von der Fehr, Nigel Krishna Iyer, Pia Maria Roll og Stefan Schrøder. Støttet av Norsk kulturråd og Fond for lyd og bilde. Co-produksjon: Black Box Teater.

  • Varighet 2 minutter