Mette Edvardsen
oslo

9.–10. mars 2017

Tidligere visninger

19.00, Lille scene

19.00, Lille scene

Med dette nye stykket fortsetter jeg med skriveprosessen som ble utviklet i tidligere verk.

I trilogien Black (2011), No Title (2014) og We to be (2015) undersøkte jeg språkets muligheter og begrensninger og hvordan dette griper inn i virkelige rom. Tilgang til fantasi oppsto gjennom språket, og nærheten til publikum utviklet seg sammen med skrivingen. Med oslo tar jeg sikte på en annen måte å generere nærvær og fantasi på, hvor det ikke bare er utøveren på scenen som er sentralt til det som finner sted. Denne gangen forgrener skrivingen seg inn i hele scenerommet; stemmer, handlinger, øyeblikk, fantasier multipliseres – tingene og vesenene. – Mette Edvardsen

  • Varighet 60 minutter