Kollektive samtaler
om #metoo og Balansemerket

28. november 2019

Tidligere visninger

19.00, Sentralen

For frilans og uavhengige arbeidere i sektoren; dansere, koreografer, artister, regissører, produsenter og organisasjoner.

Denne kollektive samtalen starter med en introduksjon av Siri Holden og Victoria Øverby Steinland fra Balansekunst. De vil informere om Balansemerket, en merkeordning mot seksuell trakassering. Etter introduksjonen vil det være åpne samtaler hvor man har mulighet for å diskutere Balansemerket og andre spørsmål som handler om å etablere trygge rom i det frie scenekunstfeltet.

Kveldens samtaleleder er Julie Støp Husby.
Det vil være enkel servering.

Nå er det to år siden #metoo satte fokus på seksuell trakassering, og det skapte en bølge av nødvendige samtaler, ny bevissthet og maktforflytninger.

Risikofaktorer for seksuell trakassering er i høyeste grad fortsatt til stede i kulturlivet: Midlertidighet, glidende overganger mellom jobb og privatliv, intimitet som arbeidsverktøy og karismatisk makt. Hva kan vi gjøre for å trygge arbeidssituasjonen, og hvilke endringer ønsker frilanserne selv?

Målet med samtalene er å sammen – på kryss og tvers av folk i feltet, organisasjoner og institusjoner – ha en samtale om hvilke endringer som må gjøres, hvordan de kan aktiveres, hvilke strukturer og rutiner som vil gjøre det mulig å skape trygge rom og fremme positiv forandring. Samtalene foregår i grupper hvor deltakerne i de ulike gruppene definerer spørsmålene de vil snakke om, og hvor man er fri til å bevege seg fra samtale til samtale.

I oktober lanserte Balansekunst ordningen Balansemerket, en merkeordning mot seksuell trakassering i kulturlivet. I denne ordningen tilbys kurs, veiledning og ulike verktøy for å bistå kunst- og kulturvirksomheter i arbeidet for å skape trygge og inkluderende arbeidsmiljø. Balansekunst orienterer om ordningen som innledning til kveldens kollektive samtaler.

Arrangementer er initiert av Black Box teater og arrangert i samarbeid med Balansekunst, Scenekunstbruket, Dansens Hus, Norsk Skuespillerforbund, Norske Dansekunstnere og Bærum Kulturhus.

Gymsalen på Sentralen
Torsdag 28. november kl 19.00-21.30