Long Fuelled Session

26.–29. januar 2012

«Long Fuelled Session» er en visuell performance som sporer trangen til å miste seg selv. Utøverne påtar seg ikke en rolle, de prøver ikke å «være noen».

I omgang med ulike objekter, gjennom mer eller mindre målrettede handlinger, flyter de over i tingene, som like gjerne kan være forestillingens fokalpunkt.

Mens det er vanskelig å høre sitt eget språk utenfra uten å oppfatte meninger man allerede kjenner, omsetter «Long Fuelled Session» en deterritorialisert erfaring. Denne kan finne sted på en flyplass hvor man etter lengre tids reise igjen møter sitt eget språk som fjern kakling og støy, lyder som ennå ikke bærer noe meningsinnhold. Et slikt hyperkulturelt øyeblikk blir utgangpunkt for et scenisk fremmedspråk hvor mikrodramaer utspiller seg gjennom utøvernes tilpasning og motstand til objektene.

«Long Fuelled Session» bygger videre på strategier utviklet for «Salting the Tail» (Black Box Teater høsten 2010). Denne undersøkte scenen som del av et lydighetssystem der lite eller ingenting blir sagt, men alt er underforstått. Objekter og handlinger remodulerer hverandre. Bilde etter bilde i multilineære forløp der utgangpunktet heller er likheten mellom mennesker og ting enn forskjellene.

Dette premisset aktualiseres nå i en humoristisk refleksjon over ungdommelig frihetssøken i en transnasjonal fritidskultur.

Idé, design og regi: Namik Mačkić. Medskapende utøvere: Eivind Linn og Magnus Myhr. Kunstnerisk rådgiver og dramaturg: Miet Warlop. Scenografisk og teknisk assistanse: Andreas Müller. Lys: Ingeborg Staxrud Olerud og Andreas Müller. Materialkonsulent: Thorsten Streichardt. Produsent: Namik Mačkić. Co-produksjon: Black Box Teater. Støttet av: Norsk Kulturråd.

  • Varighet 1 minutter