Konseptuelt hamskifte?

14. mars 2014

Danseinformasjonen inviterer til årets første Danseriske samtale i samarbeid med Black Box Teater

Stadig nye kunstinstitusjoner og -scener åpner for og satser på dans, særlig konseptuell samtidsdans. Hvilke sosiokulturelle og estetiske endringer ligger til grunn? Er mer intellektuelt stimulerende dans med mindre kropp og bevegelse lettere salgbar og billigere i drift eller møter den et behov hos publikum? Samtidig har det i løpet av de siste årene vært en tydelig dreining mot et mer billedkunstorientert formspråk også i den norske samtidsdansen, hvilke konsekvenser får dette, for hvem?

I panelet: Jon Refsdal Moe, Ingri Fiksdal og Juli Reinartz. Ordstyrer: Sidsel Pape.

Samtalen vil foregå på engelsk.