tg STAN (BE)
JDX - a public enemy

5.–7. september 2014

Tidligere visninger

19.00, Store scene

19.00, Store scene

19.00, Store scene

“…thoroughly enjoyable…” – TimeOut New York.

Det er ikke første gang det belgiske kompaniet tg STAN setter opp en tekst av Henrik Ibsen på Black Box Teater. Sist vi så dem var under Ibsenfestivalen 2012 med «Nora».

«JDX – a public enemy» er fortellingen om en manns kamp mot et sosialt og politisk flertall. En lege i en liten norsk by oppdager at vannet i byens nye kurbad er forurenset. Badet må utbedres før det kan åpnes igjen. Legens bror, som også er byens borgermester, nekter å gjøre noe fordi han mener de økonomiske konsekvensene kan bli for store for byen. Legen stemples en “folkefiende” av byens innbyggere som føler at velstanden deres er truet.

To nøkkelord karakteriserer tg STAN: skuespillerorientert og udogmatisk. Det udogmatiske aspektet reflekteres både i navnet – S(top) T(hinking) A(bout) N(ames) og i repertoaret. Kompaniet jobber med et bredt spekter av tekster som alle har sosial kritikk til grunn. Cocteau og Anouilh står side om side med Tsjekhov. Thomas Bernhard sidestilles med Ibsen, og komedier av Wilde eller Shaw står side om side med essays av Diderot. For tg STAN er skuespilleren nøkkelen. Kompaniet jobber uten regissør, en sterk holdning de nekter å gå på akkord med. Skuespillernes glede over å arbeide gjør at det gnistrer av forestillingene, samtidig som de kommuniserer sosiale og politiske poenger uten å moralisere. tg STAN ble etablert i Antwerpen i 1989, og posisjonerte seg raskt som et av Europas mest anerkjente teaterkompanier.

  • Extra credits Forestillingen hadde premiere i Antwerpen, Belgia 1993
    • Varighet 90 minutter