Solvang & Roel
UTOPIA

«Ei ambisiøs barneframsyning som utfordrar det unge publikumet sitt.»

UTOPIA – Et drømspel fra Tøyen er en politisk poetisk plattform og performance i ett – et sosialt drømmeprosjekt om letingen etter andre måter å være på, og etter nye måter å møte politiske utfordringer på.

Verdenssamfunnet står overfor mange kriser som gir dystre fremtidsutsikter. UTOPIA – Et drømspel fra Tøyen er en konstruktiv motpol til den dystre retningen verden går i.

Koreograf Maja Roel og dramatiker Toril Solvang har skapt en forestilling hvor ungdom fra Tøyen, hovedstadens mangfoldsperle og hipstermekka, er en del av det kunstneriske teamet.

Utopier, drømmer om mer rettferdige og harmoniske samfunn, har vært rettesnorer for flere politiske kamper. Politikk er endring utenfra, men i dette drømspelet vender vi oss mot det indre. For hvis vi ikke endrer oss innenfra, vil verden bestå som den er, og kanskje gå til helvete.

Troen på fantasien som noe viktig i seg selv, som livsviktig skaperkraft, er en av bærebjelkene i UTOPIA. Ideene våre formes av drømmer – drømmer med potensial til å skape endring. Hva drømmer ungdommer på Oslos beste østkant om? Solvang & Roel har fantasert frem «menneskedyret», et menneske som kan kommunisere på en annen måte og som har morfet seg til noe som er mer tro til naturen og seg selv. I prosjektet fanges Tøyens drømmer, og det vi ikke kan se vrenges frem og gjøres synlig.

Vi drømmer om en premiere i løpet av våren!

Solvang & Roel har samarbeidet tidligere om å få ungdommers stemme opp og fram på scenen, deriblant i To Hjem (2017) om opplevelsen av skilsmisse som barn. Tekst og bevegelse er fremtredende elementer som bærer forestillingens spørsmål fremover. UTOPIA er deres fjerde samarbeid.

I samarbeid med Nationaltheatret .

Vi vil jobbe med deg!