Mette Edvardsen
Black (2011)

1.–6. oktober 2015

Tidligere visninger

20.00, Lille scene

19.00, Lille scene

“En fascinerande illustration av våra svårigheter att skilja på världen och vår föreställning om den.” Dagens Nyheter.

“The convergence of Edvardsen’s words and actions carried more weight than physical presence. This was not a world of absences; things were defined by their changeability, not their stasis.”…Exeunt magazine.

Black er en solo-forestilling om å få ting til å komme til syne. Rommet er tomt. Det er ingenting der. Gjennom ord og bevegelse vil en verden oppstå hvor utøveren fungerer som formidler mellom publikum og det som kommer til syne i rommet. Det er en forestilling i tid og rom hvor kun kroppen er fysisk tilstede. Kroppen utfører handlinger og håndterer usynlige objekter samtidig som den hele tiden forsøker å bygge bro over det uovervinnelige gapet mellom tanke og erfaring, mellom her og der.