And All the Questionmarks Started to Sing

9.–17. september 2010

"«And All the Questionmarks Started to Sing» er utfordrende og avantgardistisk. Og den er poetisk og samtidig fullstendig blottet for klisjeer." Dagbladet

Verdensteatrets nye produksjon «And All the Questionmarks Started to Sing» er en komposisjon i form av en hybrid mellom performance/konsert og installasjon. Et gjennomsiktig, men komplekst verk med en uoverskuelig detaljrikdom som kan beskrives som en multifunksjonell kunstmaskin spilt av musikere, aktører og roboter.

«..Questionmarks..» er et verk som bare sakte er villig til å gi fra seg alle sine hemmeligheter, sine underliggende historier og indre logikk. Vi befinner oss i en eksaltert tilstand av undring over at alt vi lurer på begynner å synge istedenfor å gi svar. Mange kunstnere med forskjellig bakgrunn og kunstnerisk profesjon har satt hvert sitt preg på dette verket og sikret et idétilfang som til tider har truet med å rive hele verket i filler, men samtidig gitt et kunstnerisk mangfold i betydning og artikulasjon av komposisjonen. Elementene er bundet sammen i en finstemt detaljrikdom der ulike materialer danner en velmodulert helhet i komposisjonen. Ved å integrere hele rommet og alt som dukker opp der i løpet av en lang prosess som råmateriale, har de bygget opp en svært omfattende intermedial komposisjon der de hele tiden kombinerer billedkunst, lydkunst og musikk med det teatrale potensialet i materialet.Verket demonstrerer tydelig Verdensteatrets dype fascinasjon for animasjon av enhver art – denne underlige og litt mirakuløse aktiviteten det er å puste liv i døde objekter, stillestående figurer og frosne bilder.

«..Questionmarks..» er fysisk sett et særpreget landskap av kinetiske skulpturer som benytter ulike animasjonsteknikker, mikroobjekt-teater, musikk, lys og skyggespill til å veve sammen en intermedial helhet. En helhet som både er fortellende og abstrakt. Verket spenner opp et konglomerat av sammenkoblinger tvers gjennom medier og ulike lag. Noen opplagte, planlagte og kontrollerte. Andre kun synlige for en enkelt tilskuer av gangen, som kan veve sin egen historie ut av de mange tilgjengelige trådene i rommet. Dette landskapet av bevegelige skulpturer danner et rom i konstant transformasjon. Et rom med en voldsom dynamikk mellom mikro- og makroperspektiver.

Det soniske uttrykket forsterker dybder og avstander ved å flytte seg fysisk i rommet gjennom et nettverk av høyttalere. Verket utnytter til fulle lydens potensiale for å skape nye rom i rommet, forskyve retninger, vri og vrenge på perspektiver. Lyden skaper en romlig dynamikk som sprenger seg utover rommets fysiske og visuelle dimensjoner. Lyd, bilde og bevegelse har grodd fullstendig sammen og kan ikke lenger skilles fra hverandre.

Alle apparatene, skulpturene og objektene produserer kunst og er samtidig deler i det større verket. Ideen om flere simultane perspektiver og mangetydige funksjoner bundet opp til hvert objekt skaper ett stort av mange mindre selvstendige verk. Som tilskuer er man vitne til en billedskapingsprosess på flere nivåer. Et dypdykk ned i den fysiske dannelsen av et bilde, ned til der bildet blir til, der formene kommer til syne og forsvinner, der formene bukter og vrir seg og danner konstellasjoner og sammensatte bilder. «..Questionmarks..» presenteres både som selvstendig installasjon og som live-forstilling, (konsert/performance).

Gjennom hele 2009 utviklet Verdensteatret nye lyd- og billedskapende apparater/instrumenter og kinetiske skulpturer. Disse har alle en dobbelfunksjon i det de kan fungere både som selvgående maskiner og som instrumenter som kan spilles på i en live-sammenheng. Materialet ble første gang presentert som ren installasjon på Guangdong Museum of Art i Guangzhou, Kina i mars – april i år. Installasjonen er videre invitert til Shanghai Biennalen 2010, fra oktober og ut desember. Den første visningen av liveversjonen fant sted på festivalen Theater der Welt, Tyskland, i juli.

Og nå kommer altså den endelige verdenspremieren på Black Box Teater.

Les anmeldelse i Dagbladet

Les anmeldelse på Scenekunst.no

Verdensteatret

Av og med: Asle Nilsen, Lisbeth J. Bodd, Håkon Lindbäck, Piotr Pajchel, Christian Blom, Kristine Roald Sandøy, Hai Nguyen Dinh, Ali Djabbary, Øyvind B. Lyse, Gjertrud Jynge, Espen Sommer Eide, Thorolf Thuestad, Eirik Blekesaune, Hans Skogen, Janne Kruse, Jannicke Lie, Elisabeth Gmeiner. Foto: Verdensteatret/Asle Nilsen Støttet av: Norsk Kulturråd, OCA, Danse og Teatersentrum. Co-produksjon: Black Box Teater, BIT Teatergarasjen, Theater der Welt, (Tyskland) og Avant Art Festival (Polen). Forestillingen er en del av Ultimafestivalen 2010.

  • Varighet minutter