Katarina Skår Lisa
Čázevulošnieida – Undervannsjenta

25.–26. september 2021

11.00, Lille scene

14.00, Lille scene

11.00, Lille scene

14.00, Lille scene

Hvordan er det å leve under vann? En kunst- og danseforestilling for barn om en mystisk sjøsamisk havskikkelse.

Lurer du på hvordan det ville være å leve under vann? I fortellingen om Undervannsjenta møter du den unge jenta Čázevulošnieida, og hennes far, sjøvokteren Čáhceháldi. Sjøvokteren er en mystisk skikkelse som lever i havet. Ofte opptrer han som vokter av et område, lik de underjordiske i både norsk og samisk folketro. Undervannsjentas møte med en fiskergutt og menneskene på landoverflaten minner oss om at i en annen verden kan perspektivene være annerledes.

Stykkets tittel, Čázevulošnieida, er oversatt til Undervannsjenta og er et interdisiplinært kunstarbeid basert på den sjøsamiske fortellingen ‘Havfruen’. Fortellingen utspiller seg i en en parallell verden som eksisterer over og under Varangerfjorden. Fortellingen stammer fra det sjøsamiske området Unjárga/Nesseby i Sápmi/Finnmark, og er lokalisert spesifikt rundt Ceavccageađge/Mortensnes kulturminneområde ved Várjjatvuonna/Varangerfjorden.

Gjennom lyder, joik, dans og sjonglering, tekstiler, levende tegninger og arkitektur skildres havverdenen i denne interdisiplinære forestillingen. Passer for barn mellom 3–6 år ifølge med voksne.

Katarina Skår Lisa er koreograf, utøvende kunstner og pedagog. Gjennom kunstnerisk utforskelse ser hun på sin egen arv som norsk, med sjøsamiske røtter.

Tegne- og joikeverksted med havvokterne etter forestillingene

Etter forestillingene inviterer vi alle barn til tegneverksted med havvokterne. Her skal vi tegne våre egne sjøkarakterer og andre havvesener vi møter i forestillingen. Kanskje får vi også lære havfruens joik?

Verkstedet varer i omtrent 30 minutter.

  • Extra credits Takk til: Jorunn Jernsletten ved Varanger Samiske Museum, Mari Helander ved Den Samiske Barnehagen i Oslo, Luna Kristiane Belda Wiese, Silje Ødemotland, Ida Høyklev Ribu, Siri Broch Johansen, familie, kjente og kjære, og til Varangerlandskapet for inspirasjon, hjelp og støtte underveis i dette prosjektet.
    • Varighet 25 minutter