Still In Silence

24. januar–1. februar 2014

Som research til prosjektet «Bios» intervjuer Ossavy & Kolbenstvedt biolog og varsler Baard Johannessen om biedøden, Colony Collapse Disorder. "Vi er uforberedt på hvilke større sammenhenger dette møtet skal komme til å handle om. Vi oppdager at han har en så sjokkerende historie å fortelle, at det må bli utgangspunkt for en egen forestilling."

Det vi trodde var en fortelling om bier, viser seg å være en fortelling om verden og vår måte å leve på, om vårt forhold til naturen, om makt og demokrati, om grådighet og unnfallenhet, om forvirring og raseri.

Vi følger etter kaninen ned i hullet. Den viser oss en åker. Ikke ett insekt så langt øyet kan se. Alt er dødt. Unntatt kornet. Et fugleskremsel holder opp en plakat hvor det står: CORPOCRACY

Vi prøver å finne en rød tråd. Vi nøster, men tråden deler seg. Blir flere. Vi ender opp i en labyrint. Vi finner ikke veien ut. Vi forsøker å fly for å få overblikk. Vingene blir brent. Voksen smelter i solen. Vi kjenner oss svimle. Et fly passerer oss høyt der oppe. Et banner henger etter halen. Vi leser, hurtig, i det vi tror vi faller: IF YOU ARE NOT ANGRY YOU ARE NOT PAYING ATTENTION

”Hva i all verden er grenseverdier? ”Grenseverdier” er det store mantra blant verdens mange mattilsyn, og grenseverdiene forandres til stadighet. Det store mønsteret er at grenseverdiene økes. Hvoretter tilsynene kan fortelle forbrukerne at maten er trygg. I disse dager arbeider Mattilsynet med å hundredoble de tillatte doser av glyfosat i våre matvarer. Det skyldes ikke at mennesker tåler giften bedre enn før. Årsaken er at glyfosat brukes i sterkt økende grad. Det øker myndighetenes behov for å berolige forbrukerne med at maten befinner seg trygt innenfor grenseverdiene. Fenomenet ”grenseverdier” er av gode grunner omstridt.

For det første er det bare mulig å undersøke helseskadelige virkninger som man på forhånd kjenner til. Nye sykdommer, skader, syndromer og komplikasjoner oppdages imidlertid kontinuerlig. Kjemikalier som er ”trygt innenfor grenseverdien” kan med andre ord forårsake helseskader man foreløpig ikke har kunnskap om eller diagnoser for. Sprøytemiddelet DDT ble i sin tid for eksempel aldri testet for sine hormonforstyrrende virkninger, ganske enkelt fordi man først flere tiår senere vet at stoffet har slike effekter. Ingen fant på å undersøke om stoffet ville gjøre rovfuglenes egg så tynne i skallet at de gikk i stykker. Millioner av fugleegg skulle ødelegges på den måten og kvitringen forstumme i store landområder på jorden før noen fattet mistanke om en mulig sammenheng.” Fra ”Sannheten på bordet” av Niels Christian Geelmuyden, 2013

Se video her

STILL IN SILENCE er del av en krisetrilogi.

SE - depresjon

BIOS - meditasjon

STILL IN SILENCE - aksjon

SE presenteres som en åpen lesning på Dramatikkens Hus lørdag 1 mars 2014.

STILL IN SILENCE vant ett av Dramatikerforbundets ytringsfrihetsstipend i forbindelse med forbundets 75 årsjubileum og grunnlovsjubileet 2014.

I forbindelse med forestillingene vil det bli publikumssamtaler med utvalgte gjester. Korrupsjonsetterforsker og dramatiker Nigel Krishna Iyer intervjuer en eller flere gjester om deres synspunkter rundt korrupsjon i Norge og personlig handlingslammelse i store internasjonale saker. Nigel er også forfatter av rapporten «Still In Silence» som deles ut til publikum. Blant de inviterte gjestene er hovedvarsler Baard Johannssen, tidligere miljøminister Erik Solheim, representanter fra Transparency International med flere.

Se program her

Les rapporten her

På scenen: William Granum Dillner, Henning Farner, Oskar Myhre Hvidsten, Nina Ossavy, Jon Platou Selvig, Aksel Sletsjøe Rosén, Christian Weidmann, Brage Jonsen Wiggen. Video: Sabina Jacobsen. Video fra Argentina: Vicente Cerdan. Lyd: Jon Platou Selvig. Lys: Laurent Ravot. Musikk: Jon Platou Selvig, DMR-band samt ”Fuera Monsanto” av Perro Verde. Rom: Nina Ossavy, Christian Weidmann, Sara Serrano. Regi, konsept, manus: Ossavy & Kolbenstvedt samt Henning Farner og Christian Weidmann. Sparringspartner: Sara Serrano. Research og etterforskning: Ossavy & Kolbenstvedt samt Nigel Krishna Iyer & Veronica Morino fra Septiagroup. Støttet av Norsk Kulturfond, Fritt Ord og Fond for lyd og bilde. Co-produsert av Black Box Teater.