TOpublic
Milo Rau: Five Easy Pieces

7.–8. juli 2016

Past showings

19:00, Store scene

19:00, Store scene

På invitasjon fra CAMPO har Milo Rau og International Institute of Political Murder

laget et prosjekt med barn som utøvere foran et voksent publikum. Dette er første forestilling Rau lager med barn og den undersøker overgrep og makt, et tema Rau har arbeidet mye med i sin siste ondskapstriologi der ”Breiviks statement” var sentral. Vi ser fem traumesituasjoner. Hver situasjon er i utgangspunktet spilt av profesjonelle skuespillere på film. Barna gir på sin side deres versjon av det. For hundre år siden komponerte Stravinsky stykkene med samme navn ”Gebrauchmusik” for å trene barna i mestring. I de fem stykkene undersøker Rau produksjon, re-produksjon, og mulig for-produksjon (?) av de sosiale aspekter og det politiske i samtidens tabuer. Hvor er grensene for hva barna vet, føler og er i stand til å gjøre?

Forestillingen vises av TOpublic som er en festival fra 29. juni til 8. juli i Oslo og en kunstmønstring som fra 10. juni har ulike events rundt omkring i landet. Festivalen er del av avslutningen på Kunstløftet som har vært et åtte års prosjekt for å heve kvalitet på kunst til barn og unge. Festivalens kunstnere arbeider med hva transformasjoner kan være på hellig, personlig og historisk plan i teori og praksis. Gjennom det utprøver mønstringen produksjon, programmering og formidling til ungt publikum på samtidskunstens premisser. Formålet er å vise engasjerende kunst som griper inn i og aktualiserer etiske, kunstneriske og samfunnsmessige grenseoppganger for det unge publikummet.

Festivalprogrammet er utformet av seks kuratorer: Tommy Olsson (visuell kunst), Trond Reinholdtsen (musikk/opera), Tonje Hessen Schei (film), Cornelius Jakhelln (litteratur), Anette Therese Pettersen (teori) og Gry Ulfeng som i tillegg til å være kunstnerisk leder også er kurator for scenekunstprogrammet.

Alle arrangementene har gratis adgang. Enkelte arrangementer vil kreve påmelding.

Se program og følg med på mønstringens hjemmesider: www.topublic.no

Forestillingen spilles på nederlandsk med engelske undertitler.

Panelet 8. juli kl 17-18.30. Sted: Black Box teater

Hvor går grensene for hva vi anser som etisk akseptabel adferd når det kommer til barn som utøvere eller medvirkende i kunsten? Hvordan forholder vi oss til tabuer, og handler vi, de voksne, på egne vegne eller på vegne av barna?

Panelet er i anledning av mønstringens forhold til radikalisering og at kunstverkene griper inn i og aktualiserer etiske, kunstneriske og samfunnsmessige grenseoppganger mot et ungt publikum. Les mer på festivalens egen hjemmeside her.

Etter panelet vises forestillingen Five Easy Pieces av den sveitsiske regissøren Milo Rau, en ko-produksjon mellom CAMPO og International Institute of Political Murder.

  • Duration 105 minutter