Annie Dorsen on Algorithmic Theatre

15. mars 2013

Den nyopprettede Avdeling for Teatervitenskap arrangerer åpne scenekunstsamtaler og foredrag for alle interesserte. Vi tar idéen om anvendt teatervitenskap på alvor og ønsker derfor å opprette en arena hvor scenekunstfeltet kan utforskes fra et teatervitenskaplig perspektiv. I foajeen på Black Box vil dyktige teoretikere og praktikere møtes til samtaler om viktige problemstillinger innenfor scenekunst og kunsteori.

Kl. 17:00 Avdeling for teatervitenskap: Annie Dorsen on Algorithmic Theatre

Velkommen!