Spreafico Eckly (NO)
Vive La Phrance

24. november 2017

Tidligere visninger

19.00, Store scene

Hva kan vi lære ved å betrakte verdenen som en forestilling?

Vive la Phrance tester scenekunstens potensial til å gi innsikt i hvordan vi som borgere forholder oss til samfunnets maktstrukturer. Forestillingen finner sted på teaterscenen, for anledningen forvandlet til en hyggelig tysk biergarten. En musiker, en skuespiller og en danser veileder publikum gjennom åtte performative situasjoner inspirert av eksisterende verk eller uttrykksformer. Hver situasjon definerer rammene for publikums posisjon basert på ulik grad av tillit og kontroll. Kan disse posisjonene fortelle oss noe om hvordan vi observerer og handler, planlegger og improviserer, både kollektivt og individuelt, i møte med makthavernes regler? Vive la Phrance går analytisk og performativt til verks for å teste ut påstanden.

  • Varighet 90 minutter