turning into saints

19.–23. oktober 2011

Kan fremmaningen av religiøse myter tåle dagens lys? I skjæringspunktet mellom liv og død, håp og lidelse, forløsning og tap, åpnes en teatralsk reise som omskriver de historiske livene til hellige mennesker i et moderne landskap.

Fortid og nåtid iscenesettes gjennom et utvalg fra enakters-syklusen ”The Saint Plays” av Erik Ehn.

Dette er gjenfortellingen om tre legendariske helgener: Sankta Barbara som ble halshugget av sin far, Jomfru Maria som ble gravid uten å synde og Sankta Eulalia som ble torturert med håret i flammer. Plassert i et landskap som genererer samtidige assosiasjoner gjennom ulike kulturelle referanser, svinger dukketeater, fysisk visuelt teater og tekstbasert lydteater seg sammen i valsen. Dette er tre møter med en helgen, et mønster og en bønn.

Treenigheten kulminerer i en sang og du inviteres til å projisere deg selv på helgenens metahistoriske opprør i grenselandet mellom empati og tro.

Les mer om «turning into saints» her

Erik Ehn. Birgitte Erikson. Sigurd. Karl Flyman. Stine Janvin Motland. Christina Henriksen. Kate Pendry. Øystein Johansen. Susanne Irene Fjørtoft. Karina Nielsen. Audun Skau Hansen. Ingvild Refsum. Lisa Eikrann. Grith Ea Jensen. Ingrid Rusten. Claudio Forlini. Javier Tvihaug. Støttet av Norsk kulturråd, Bergen kommune, Fond for utøvende kunstnere og Moving Art. Co-produsenter: BIT Teatergarasjen og Black Box Teater.

  • Varighet 1 minutter