Klassikere for Kids (NO)
Roundtable & Debate og arbeidsvisninger

7. oktober 2017

I høst byr Black Box teater på ulike arrangementer som tar utgangpunkt i de særegne sceneproduksjonene Klassikere for kids.

Det blir popkorn, sukkerspinn og slush, workshop, roundtable og ikke minst, store scenekunstopplevelser for både unge og voksne.

Workshop: Med utgangspunkt i metoden utviklet gjennom Klassikere for Kids skal ungdommer og scenekunstnere jobbe sammen for å omskape en klassisk litterær tekst til sitt eget scenespråk. Det blir fokus på lyd og et fysisk formspråk med utgangspunkt i deltakernes ferdigheter, interesser og ideer. Workshopen ledes av kunstnere fra Klassikere for Kids og begynner med konseptutvikling 8.-10. september. Den praktiske utforskningen skjer 30. september – 6. oktober og avsluttes med en offentlig visning på Black Box teater 7. oktober. Underveis skal deltakerne se forestillingsserien og vil også bli invitert på Roundtable & Debate 7. oktober.

Roundtable & debate: Voksne er alltid med på å bestemme når scenekunst skapes, spilles og formidles, uansett om publikum er barn og ungdom, unge og voksne, eller bare voksne. Ambisjonen med denne samtalen er å identifisere og diskutere hvilke antakelser og forventninger som spiller inn når kunstnere og arrangører ønsker å nå et ungt publikum. Klassikere for Kids fungerer som springbrett til en større diskusjon om kunstnerisk arbeid, publikum, programmering og formidling. Samtalen er åpen for alle.

Arbeidsvisning: Både før og etter seminaret blir det mulig å se en arbeidsvisning. Med utgangspunkt i metoden utviklet gjennom Klassikere for Kids har en gruppe ungdommer og scenekunstnere jobbet sammen i ni dager med å omskape en klassisk litterær tekst («Orfeus i underverdenen» fra Ovids Metamorfoser) til sitt eget scenespråk. Workshopen ledes av kunstnere fra Klassikere for Kids. Visningene starter hhv. kl. 13:00 og 16:30 på Lille scene. OBS! Begrenset antall plasser. Førstemann til mølla prinsippet gjelder.

Panel
Bernhard Ellefsen er litteraturprodusent for Den kulturelle skolesekken i Østfold og litteraturkritiker i Morgenbladet. Han har skrevet en rekke artikler om litteratur og kritikk i tidsskrifter og antologier. Bernhard har skrevet teksten «Fra en ubrukelig dialekt til den politiske basaren: Form er lik innhold» til publikasjonen SCENEKUNST KIDS KLASSIKERE.
Cecilie Lundsholt er kunstnerisk leder på Barneteatret Vårt. Hun er utdannet skuespiller fra Rose Bruford College og har utstrakt erfaring som instruktør, skuespiller og produsent, særlig innenfor teater for barn og unge.
Ine Therese Berg er stipendiat ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun har tidligere arbeidet som scenekunstkritiker, og med faglig utvikling og internasjonale samarbeid som rådgiver i Danseinformasjonen. Hun er utdannet teaterviter med mastergrad fra Universitetet i Oslo.
Karen Frøsland Nystøyl er teaterkritiker i NRK. Hun er utdannet innen musikk, litteratur og drama. I tillegg til å være teaterkritiker jobber hun blant annet som litteraturkritiker og holder kritikerkurs for ungdom. Karen har skrevet teksten «Å åpne verden» til publikasjonen SCENEKUNST KIDS KLASSIKERE.
Ståle Stenslie er avdelingsdirektør for forskning og utvikling i Kulturtanken. Han er utdannet billedkunstner, har PhD fra Arkitektur- og Designhøgskole og har vært professor i kunst i Oslo, Köln og Aalborg.

Samtalen modereres av Snelle Hall.

Offentlig visning, roundtable & debate:
07.10: 13.00 – 17.00