Book launch
Postdance

17. mars 2017

Tidligere visninger

18.00, Foajé

Hva hvis POSTDANCE var en bok?

FYI. Postdance var en konferanse på MDT i Stockholm, 14-16. oktober 2015, skapt av Danjel Andersson, André Lepecki og Gabriel Smeets med tenkere fra feltet, praktikere, skribenter, kuratorer med flere. Konferansen tok utgangspunkt i en idé om å snakke om og tenke rundt nåtidige tendenser i feltene dans og koreografi og deres tradisjoner. POSTDANCE var ikke et allerede eksisterende begrep eller konsept som vi lånte, snarere er det en beholder. Vi ville la dette ikke-begrepet forbli åpen kilde, vi ville lage en omvendt konferanse, og i stedet for å si hva POSTDANCE er, ville vi invitere mange ulike tenkere til å fylle beholderen sammen med oss. Å la det være åpent, og litt merkelig, og på denne måten la det forbli akutt.

Så hva hvis POSTDANCE var en bok. Vi tre, som alle var aktive på konferansen, Mette Edvardsen, Mårten Spångberg og Danjel Andersson, har fungert som et prekært redaksjonsråd. Helt enkelt har vi invitert flere tenkere til å fylle den åpne beholderen. Noen av tekstene og tankene kommer direkte fra konferansen og andre har blitt lagt til.

  • Extra credits Kulturrådet (Sverige). Stockholm stads kulturstøtte. Konstnärsnämnden
    • Varighet 50 minutter