Mette Edvardsen
oslo

11.–14. oktober 2017

Tidligere visninger

19.00, Lille scene

19.00, Lille scene

19.00, Lille scene

19.00, Lille scene

“nothing less than a world-class show” Metropolis M

“Jeg er nok ikke alene når jeg håper at Edvardsen fortsetter å skape nye og ulike, men like fullt åpne og kanskje til og med potensielle rom, som vi publikummere kan gå, springe, slippe eller jobbe oss inn i, i lang tid fremover.” Scenekunst.no

Med dette nye stykket fortsetter jeg med skriveprosessen som ble utviklet i tidligere verk. I trilogien Black (2011), No Title (2014) og We to be (2015) undersøkte jeg språkets muligheter og begrensninger og hvordan dette griper inn i virkelige rom. Tilgang til fantasi oppsto gjennom språket, og nærheten til publikum utviklet seg sammen med skrivingen. Med oslo tar jeg sikte på en annen måte å generere nærvær og fantasi på, hvor det ikke bare er utøveren på scenen som er sentralt til det som finner sted. Denne gangen forgrener skrivingen seg inn i hele scenerommet; stemmer, handlinger, øyeblikk, fantasier multipliseres – tingene og vesenene. – Mette Edvardsen.

  • Varighet 70 minutter