Når virkeligheten overgår fiksjonen

Teatersjefens introduksjon til vårsesongen 2020

Utenfor bokhandelen i den brannherjede landsbyen Cobargo (i New South Wales, Australia) er det nylig satt opp et nytt skilt: «Post-apokalyptisk skjønnlitteratur er flyttet til Aktuelle saker.» Huset står i brann. Australia brenner i en skala som aldri er sett tidligere. Populistiske ideologier vinner terreng. Fem år etter terrorangrepene mot Charlie Hebdo, har nye former for trusler mot ytringsfriheten dukket opp.

Jeg kan ikke la være å tenke på skrekken beskrevet i boken The Road av Cormac McCarthy, en bok som er en tragisk innvielse til ødeleggelse. Boken utforsker meningen med livet, menneskeligheten vår og hvordan enkeltpersoner navigerer i en slik verden. McCarthy skildrer en far og en sønn på vandring langs en motorvei i en verden som er i ferd med å gå under. Disse to karakterene, som er de siste overlevende menneskene på jorden, viser hverandre en omsorg som er premisset for vår kultur.

Midt i det vi kan oppleve som apokalyptisk tid, er det mennesker og modige individer som tar risiko for å sette i gang endringer, enten de gjør motstand eller kjemper for sine rettigheter i kjølvannet av folkeopprør. På kunstfeltet har utfordrende strukturell dominans blitt mer og mer pressende. Spørsmål knyttet til representasjon, inkludering, maktfordeling, likhet og tilgang til ressurser blir adressert og praktisert.

Fordi de utfordrer den etablerte ordenen, fordi de antyder et nytt språk, fordi de krever helbredelse, har ikke disse spørsmålene noe gitt svar – men en dyptgående endringsprosess er i gang.

Og når virkeligheten overgår fiksjonen, ønsker vi på Black Box teater å utnytte muligheten til å la levende kunst være nettopp i live; å stole på mennesker og tilstedeværelsen deres. Denne sesongen inviterer til å møte medmenneskelighet, oppleve nye måter å omgås på, legemliggjøring og fortellinger som slipper unna begrensninger og etablerte representasjoner. Kunstnerne vi presenterer formidler et mangfold av tilnærminger, med enestående stemmer: enten vibrerende, full av raseri, delikate eller finurlige. La oss komme sammen!

Anne-Cécile Sibué-Birkeland
Teatersjef