Nela H. Kornetová /​ T.I.T.S. (CZ/​NO/​SE/​DK)
MINE

15.–18. november 2017

Tidligere visninger

19.00, Lille scene

19.00, Lille scene

19.00, Lille scene

19.00, Lille scene

Menneskets trang til å tilegne seg ting – gjenstander, rom og andre mennesker – stikker dypt.

På instinktivt vis gjør en krav på en personlig sfære, identitet og eiendeler, og vokter dem mot antatte trusler. Begjæret etter «å ha», og den frustrerte lengselen etter det en «ikke har», kan påvirke hvordan virkeligheten oppfattes både individuelt og kollektivt. Med utgangspunkt i en personlig tilnærming som tar for seg hendelser og opplevelser i dagliglivet, utforsker Mine det menneskelige behovet for å eie.

I want you to feed my brain

I want you to sense what’s wrong

I want to be satisfied

I want you to turn me on

I want more

More

I want more

More

I want to own your soul

I want you to look at me

I want you to play the role

I want to make you unfree

I want more