Janne-Camilla Lyster
Metamorphoses

16.–18. september 2021 ❶ Premiere

Tidligere visninger

19.00, Store scene

14.00, Store scene

19.00, Store scene

14.00, Store scene

19.00, Store scene

Metamorphoses er første del av det koreografiske prosjektet Love, polyphonic.

Forestillingen er et samarbeid med danseren Cecilie Lindeman Steen og cellist Lene Grenager. Metamorphoses er et poetisk sceneverk med forvandling som omdreiningspunkt. I et nakent scenisk landskap undersøker forestillingen hvordan impulser i oss selv og fra omgivelsene – også de som bare så vidt kan fornemmes – former og leder oss, og fremkaller nye handlinger og bilder.

Prosjektet Love, polyphonic strekker seg over tre år. Love, polyphonic nærmer seg bevegelse, lyd, geometri og språk med begrepet «kjærlighet» som utgangspunkt. En kraft man kun kan gjenkjenne indirekte. Et verktøy for å lytte til verden; flerstemt.

Gjennom serien The Performance of process, som ble delt på Instagramkontoen love_polyphonic og Black Box teaters hjemmesider gjennom våren 2021, får vi et innblikk i arbeidsprosessen med forestillingen Metamorphoses.

Janne-Camilla Lyster er en norsk koreograf, danser og forfatter. Hun har arbeidet innen samtidsdans siden 2006 og utgitt en rekke diktsamlinger, en samling koreografiske partiturer, et skuespill og to romaner. De koreografiske arbeidene hennes er vist i inn- og utland. I 2019 avla hun sitt kunstneriske doktorgradsarbeid ved Kunsthøgskolen i Oslo: Koreografisk poesi: Utvikling av litterære partiturer for dans.

I samarbeid med Ultima Oslo Contemporary Music Festival .