Kollektive samtaler
i forlengelse av #metoo

21. mai 2019

Tidligere visninger

19.00, Foajé

Kollektive samtaler for å skape endringer i forlengelse av #metoo, #nårdansenstopper, #stilleføropptak og #ikkehososs

For hvem:
Åpent for alle frilansere og uavhengige arbeidere i sektoren; skuespillere, dansere, koreografer, artister, regissører, produsenter, fra uavhengige kompanier og institusjoner.Kontekst:
Det er nå halvannet år siden #metoo startet en bølge av nødvendige samtaler, en ny bevissthet og maktforflytninger. Det uavhengige scenekunstfeltet er særlig sårbart her.
Prosessen med å endre kultur, rutiner og jus etter #metoo må foregå på mange nivåer og det tar tid, men er absolutt nødvendig i denne største feministiske bevegelsen i vår tid. Vi trenger debatter, foredrag, politiske tiltak, tydelige stemmer både fra lederposisjoner og grasrota. Mange og ulike stemmer med forskjellige erfaringer, perspektiv og roller er viktig for å kunne utvide og krysse perspektiver og fostre større bevissthet.
For å kunne skape positive forandringer og trygge rom i det uavhengige scenekunstfeltet, tar det tid å finne og utvikle et språk, å reflektere over de etiske implikasjonene, å formulere nødvendige forandringer, nye rammer og revurdere roller og ansvar.Mål:
Med denne serien av samtaler er det et sterkt ønske om å samle folk fra scenekunstfeltet for å kunne tenke kollektivt om behov og konkrete forslag i kjølvannet av #metoo. Ambisjonen er å gi denne viktige samtalen muligheten til å være i konstant bevegelse, hvor konkrete forslag og løsninger kan foreslås.
Hvordan jobber vi fram endringer i en ukultur som har eksistert lenge? Hvordan aktiverer vi nødvendige endringer? Hvilke nødvendige strukturer, prosedyrer og rutiner vil gjøre det mulig å fremme positiv forandring? Og hva gjør vi når det oppstår en trakasseringssak?
Dette er hovedspørsmålene, mens deltakerne selv definerer de detaljerte spørsmålene de ønsker å diskutere.

Metode:
Formatet er samtaler som finner sted i små grupper. Deltakerne velger selv hvilke grupper de vil snakke i, og alle kan bevege seg fritt fra gruppe til gruppe, fra en samtale til en annen. Spørsmålene som diskuteres defineres av deltakerne i starten av kvelden og i løpet av samtalene. Vi deler en oppsummering fra foregående møte, i februar 2019, med alle deltakerne, for å sørge for en kontinuitet i samtaleserien. For å kunne sørge for trygge rom, kreves det at samtalene behandles konfidensielt. I oppsummeringen på slutten kvelden samles gruppene og oppsummerer i plenum de temaene og forslagene som man ønsker å ta videre. Da konsensus ikke er et mål i en situasjon som har så mange lag, kan vi være enige om å være uenige i tillegg til å finne områder av konsensus. På denne måten kan perspektiver utvides, fordi det er kanskje i friksjon at nye løsninger oppstår.

Samtaleleder:
Siri Holden, daglig leder i Balansekunst

Om Black Box teaters rolle:
Når Black Box teater initierer disse samtalene er det utfra et ønske om å gi rom for samtaler.
Samtidig som vi anerkjenner vår maktposisjon og implikasjonene i maktubalansen den skaper, ønsker vi – om mulig – å være deltaker og bidragsyter i samtalene sammen med de andre deltakerne, og oppfordrer til en så horisontal tilnærming som mulig. Hvis deltakerne ønsker å ha samtalene uten at teatersjefen eller teamet fra Black Box teater er tilstede, går hun/de ut.

Denne kollektive prosessen vil fortsette i høst og de følgende årene. Vi deler den kollektive kunnskapen fra denne prosessen med BIT Teatergarasjen i Bergen, Rosendal Teater (tidligere Avantgarden) i Trondheim og Balansekunst, som alle forplikter seg til å ta forslag videre, undersøke disse og bringe dem videre til de riktige instansene og eventuelle samarbeid.

Moderator: Siri Holden fra Balansekunst

  • 21. mai, kl. 19.00–22.00

  • Sted: Black Box teater Foajé

  • Foto: Istvan Virag. Bildet er hentet fra et annet arrangement på Black Box teater.