Holmberg/​Barfod
Hudriket – et arnested for berørere

12.–15. mai 2022 ❶ Premiere

Tidligere visninger

18.00, Oslo

20.00, Oslo

18.00, Oslo

20.00, Oslo

15.00, Oslo

18.00, Oslo

20.00, Oslo

15.00, Oslo

18.00, Oslo

20.00, Oslo

Å berøre og å bli berørt er avgjørende for våre liv. Vi har i en lang periode avstått fra klemmer og annen fysisk kontakt. Huden er vårt største sanseorgan – likevel er det ikke ofte huden og følesansen blir aktivert i kunsten. I Hudriket blir du varsomt ført inn i et rom hvor alle sansene blir stimulert med lyd, lukt og berøring. Sansehierarkiet omrokkeres, og kanskje opplever du at det er huden du ser med?

Liv Kristin Holmberg og Hanna Barfod har fordypet seg i berøringspraksiser og sett på hvordan berøringskunst kan skape forbindelse mellom mennesker. Med utgangspunkt i dette har de skapt Hudriket – et arnested for berørere.

“Jeg er Den Første Berører. Det innledende frøet, urhudcellen, som var før alt skjedde, før stamcellemoren. Før himmelen, før jorda, før gudene, før menneskene, å lenge før forståelse. Og ingen kan plukke meg fra hverandre, bit for bit, som en sammensatt personlighet. Jeg dør og oppstår hvert sekund.”

Liv Kristin Holmberg er organist og scenekunstner. Hennes praksis befinner seg i grenselandet mellom rituell performance, installasjonskunst og musikkteater. Hanna Barfod er scenekunstner og teaterpedagog med interesse for sansebaserte, tverrestetiske og interaktive teaterhendelser.


Mer informasjon om tid og sted lanseres på blackbox.no

  • Extra credits Takk til våre læremestere i berøring: Julia Adzuki, Hilde Barsnes, Rob Bennett, Gunn Helene Engelsrud, Trine Folmoe, Håvard Kalseth, Elin Høyland, Katarina Skår Lisa, Ilonka Ringeling, Marianne Skjeldal, Ståle Stenslie, Guro Strande, Sissel M. Thoen og Sigrid Vesaas med flere.
  • Varighet 180 minutter