Velkommen
Høst 2019

23. august–30. november 2019

Velkommen til høstsesongen 2019 på Black Box teater

“language, let no one forget,
though the fruit of dark origins,
becomes one with what shall be but is not yet.
And being this open mystery, this
infinite wealth, it now shatters
every limit reached, every legitimate form.”
— Pier Paolo Pasolini, fra «The Stylistic Reaction» (1960)

Terra Incognita

I løpet av det siste året har det oppstått en større offentlig bevissthet om den tragiske flyktningkrisen, den voksende rasismen og de økologiske utfordringene vi står overfor. Er det mulig å tro på meningen med kunsten i denne konteksten? Mitt svar er ja. Tusen ganger ja! Kunsten alene kan ikke redde verden, men den kan utvide perspektiver og forståelser på mange nivåer, og dermed ha kraften i seg til å skape endringer. Nylig så vi hvordan stykket av Pia Maria Roll, Hanan Benammar og Sara Baban, Ways of Seeing, pekte på rasismen i samfunnet, så vel som å være en pådriver for å utfordre farlige maktstrukturer.

Gjennom mange ulike uttrykk, med en stor frihet i språk og form, undersøker kunstnerne i høstens program kunstens potensial til å forestille seg nye fremtider, fortelle historier som ikke er fortalt før eller ikke har blitt fortalt på denne måten. Programmet inneholder deler som unnslipper språkets grenser, og snarere formidler det ukjente og det udefinerte. Rett før sommeren deltok jeg på en prøvevisning av Lisa Lies nye prosjekt Vake, som er en del av høstprogrammet. Vake beskrives med den åpne formuleringen «en forestilling som kan være mange ting». I løpet av denne nattens deltakende reise ble tilstanden som jeg opplevde inngravert i meg som et varig minne: lekenhet, samvær, en dyp følelse av frihet, spenning ved å ikke vite hva som vil skje. Det fikk meg til å føle meg så inderlig i live, som om grenser ble opphevet. Jeg håper at noen av forestillingene fra programmet også vil møte deg i høst, et møte med noe som setter spor og utfordrer perspektiver.

Samtidig som vi utforsker ukjente territorier, vil verkene som presenteres i høst også samle oss. De binder historien med nåtiden, klassisk med samtidig dramatikk, det kjente med det underlige, det personlige med det kollektive. I samarbeid med LATERNA finner også en sammenkobling sted i teatrets foajé; her vokser det nå fram en hage som kan skape en relasjon mellom stedet, mennesker og planter. Vår serie av samtaler, seminar og arrangementer åpner for mange forskjellige innganger til det kunstneriske programmet.

Denne sesongen er en invitasjon til å sette pris på energien som oppstår når man tenker og opplever i fellesskap. Vi ønsker å invitere deg til et rom hvor vi sammen kan skape nye lag av mening og forståelse. Vi har en spennende sesong foran oss – velkommen!

Anne-Cécile Sibué-Birkeland
Teatersjef

Program
23.–24. august / 30–.31. august / 20–21. september: Nordenfjeldske horlaug/ Lisa Lie: Vake (Premiere)
Sesongåpningshelg:
30.–31. august: Trajal Harrell: Dancer of the Year
1. september: Åpent hus
4.–8. september: Karen Nikgol: GHETTO JUSTICE (Premiere)
12., 14., 15. September: Mette Edvardsen Time has fallen asleep in the afternoon sunshine*
13.–14. september: Mette Edvardsen & Matteo Fargion: Penelope Sleeps**
13. september: Mette Edvardsen & Matteo Fargion: Notes on Blue***
20.–21. september: Jenny Hval: The Practice of Love** (Premiere)
25.–26. september: Winter Family: H2 – Hebron
1.–13. oktober: Verk Produksjoner: The Big Dream (Premiere) & Stalker (2013)
8.–10. oktober: Gisèle Vienne: JERK
19.–22. oktober: Henriette Pedersen / Nartmanstiftelsen: PEER / BITCH ****(Premiere)
23.–25. oktober: Turteatern/Runa Borch Skolseg/Marie Nikazm Bakken/Fredrik Floen: Det Siste Epos
25.–27.oktober: Sonya Lindfors: We should all be dreaming*****
29. oktober: Pluss Pluss: Kuratert av Ingvild Langgård
2.–3. november: Sagliocco Ensemble: Voff ! Art******
6.–9. november: Kristinsdottir/Willyson: Lille Leiolf (Premiere)
15. november: Waiting for the Sun
27.–30. november: Berstad / Helgebostad / Wigdel / Lie: Nikulpmyrene (Premiere)

* I samarbeid med Oslobiennalen, Deichmanske Bibliotek Grünerløkka
** I samarbeid med Ultimafestivalen
*** Oslo Kulturnatt
**** I samarbeid med CODA Oslo International Dance Festival
***** I samarbeid med CODA Oslo International Dance Festival og Oslo arkitekturtriennale.
****** For barn og voksne

Foto: Simen Dieserud Thornquist. Berstad / Helgebostad / Wigdel / Lie: Nikulpmyrene