Hør meg!

Hør meg! er et prosjekt for ungdom av ungdom, utviklet av Christine Yangco Helland i samarbeid mellom Black Box teater og Jordal fritidsklubb.

Med støtte fra DNB Sparebankstiftelsen, Kulturdepartementet og UngJobb.

Black Box teater og Jordal fritidsklubb er så glade for å kunne annonsere at kunstneren Christine Yangco Helland har blitt valgt til å utvikle og lede forestillingen Hør meg! sammen med ungdommene! Velkommen med på laget!

Christine Yangco Helland er teaterpedagog, regissør og dramaturg med bakgrunn i både film, litteratur og teater. Yangco Hellands tidligere arbeider involverer barn og unge i flere aldre, ikke-profesjonelle utøvere og marginaliserte grupper. Blant annet har hun arbeidet som kunstnerisk leder med UngdomsKilden ved Kilden teater og konserthus.

Yangco Helland er opptatt av at ungdommens egne interesser, tanker og uttrykksformer skal komme forut for etablerte «teaterregler»: «Jeg ANER ikke hvordan dette prosjektet vil ende opp med å se ut. Og det er dét som gjør dette helt vilt spennende».


Hør meg! er et kunstnerisk prosjekt initiert av Black Box teater og Jordal fritidsklubb. Over et helt år skal Christine Yangco Helland og en gruppe ungdommer med tilknytning til Jordal fritidsklubb utvikle en forestilling sammen – en forestilling som fremmer ungdommens egne måter å formidle historiene sine på. Under kunstnerisk ledelse fra Yangco Helland skal ungdommer få utforske og prøve ut egne interesser, erfaringer og talenter på teateret. Hør meg! begynner med ungdommenes stemmer og ender på Store scene på Black Box teater i mai!

De første verkstedene med ungdommer starter i oktober 2021. Hovedprosjektet, prøver og sluttforestillinger skal foregå våren 2022. Forestillingene vises for publikum 27., 28 og 29. mai 2022.

Tidligere prosjekter har avdekket ungdommens behov for et fritt rom til å uttrykke seg i. Black Box teater et et slikt rom. Den svarte boksen på teatret er full av muligheter. Ved å bruke fantasien vår, kan vi aktivere dette tomme rommet og fylle det med forskjellige stemmer og uttrykksformer. I Hør meg! vil ungdommen oppdage teatrets muligheter gjennom egne erfaringer og kreativt samarbeid.

Terskelen for å besøke et teater som Black Box teater er, for mange, fortsatt høy – det kan oppleves som skremmende eller ekskluderende. Prosjektet skal derfor foregå på Black Box teater, slik at ungdommene kan bli kjent med teatret og oppleve det som et rom de kan tilhøre.

Black Box teater om Hør meg!:

I løpet av de siste årene har Black Box teater jobbet aktivt med å åpne huset. Vi har ønsket å nå ut til et nytt publikum og involvere barn og unge. I 2019 deltok ungdom i tilknytning til Jordal fritidsklubb i Listening Party av Ásrún Mágnúsdóttir som ble presentert på Black Box teater. Dette samarbeidet ga oss et utgangspunkt og et ønske om å jobbe sammen videre. Vi er glade for å fortsette samarbeidet med en så flott partner som Jordal fritidsklubb og for at Christine Yangco Helland er ombord med oss!

I et prosjekt som Hør meg! blir prosessen like viktig som det endelige resultatet. Black Box teater og Jordal fritidsklubb utfyller derfor hverandre.Vi lærer av hverandre og sammen kan vi åpne nye dører. Vi er glade for å jobbe mer omfattende med ungdom – få sjansen til å høre deres stemmer og samtidig introdusere dem for teatret som et sjenerøst rom for fantasi, tilhørighet, eierskap og samhold. Christine Yangco Helland bringer inn så mange nødvendige erfaringer til Hør meg! – hennes bakgrunn, entusiasme og sterke personlige egenskaper.

Christine Yangco Helland om Hør meg!:

I dette prosjektet skal vi jobbe devised, det vil si at ungdommene og jeg skal utvikle forestillingen i en kollektiv, skapende prosess. Sammen skal vi hente fram ungdommenes egne interesser, meninger, tanker og filosofier, og ut ifra dette skape materiale som til slutt skal forme seg til en unik forestilling.

Hør meg! er tittelen på forestillingen, men også en rettesnor for selve prosessen.

Vi kommer til å måtte diskutere, brainstorme, improvisere fram materiale, prøve ut nye idéer, kaste gamle ideér, oppleve glede over at noe funker, og tidvis bli frustrert når det ikke gjør det. Dette er en krevende arbeidsmåte, men også en av de mest kreative og spennende arbeidsmåtene jeg vet om. Den gir rom for at nye sceniske uttrykk kommer til live, og gir muligheter for å tråkke ut av noen konvensjonelle rammer som finnes i teateret.

Selve forestillingens uttrykk og innhold blir ene og alene formet av de unike personlighetene som er med i prosjektet, og det er dette jeg gleder meg mest til. Hvem er de? Hva er de opptatt av? Hva vil de si? Hvordan vil de si det?

I denne prosessen skal jeg få lov til å bli kjent med en gjeng ungdommer jeg aldri har møtt, og få lov til å dykke inn i deres verden, og ta deres tanker og visjoner opp på scenen. Ikke bare er det utrolig spennende, men et stort privilegium.

Jeg gleder meg!

Jordal fritidsklubb (Bydel Gamle Oslo) om Hør meg!:

Det er viktig for Jordal Fritidsklubb at ungdommer får muligheten til å delta i et prosjekt som Hør meg! Vår erfaring er at mange ungdommer i Bydelen har liten erfaring med kultur, teater og kreative prosesser. Vi er sikre på at det finnes mange skjulte talenter vi kan oppdage, som kanskje ellers ikke ville fått en slik mulighet.

Vi har stor tro på utformingen av prosjektet, det at ungdommer får være med helt fra begynnelsen, jobbe sammen og tilslutt ha skapt en forestilling.

Vi ser frem til samarbeidet og gleder oss til å delta i prosessen!