Doris Uhlich

AT

Østerrikske Doris Uhlich er en av Europas mest markante koreografer akkurat nå. Gjennom sine arbeid utfordrer hun synet på utøverkroppen slik vi tradisjonelt møter den. Hun ble kåret til “Choreographer of the year” i magasinet Tanz 2018 og 2019, Ravemachine ble i 2017 tildelt Nestroy Special Award “for inclusion on an equal footing” og fikk publikumsprisen ved Our Stage Festival i Dresden 2019 for Every Body Electric. Dette arbeidet har vakt stor internasjonal oppmerksomhet og ble i 2019 vist ved kunstbiennalene både i Venezia og Sao Paulo.