Odin Teatret
Det kroniske liv

6.–8. november 2015

Tidligere visninger

19.00, Store scene

19.00, Store scene

19.00, Store scene

«Teater av en annen verden. Odin Teatret trollbinder med sitt helt spesielle scenespråk. Det er umulig å ikke la seg berøre»
Vårt Land

«Forestillingen er en tornado …» Norsk Sheakspeare- og teatertidsskrift

«Smukt, galt og besættende som en gammel nordisk runddans i den endeløse Danske midsommernatt.» Politiken

Tilegnet Anna Politkovskaya og Natalia Estemirova. Russiske forfattere og menneskerettighetsforkjempere, som ble myrdet av ukjente gerningsmenn i 2006 og 2009 på grunn av deres motstand mot krigen i Tsjetsjenia.

Karakterer: En sort jomfru, enken etter en baskisk offiser, en tsjetsjensk flyktning, en rumensk husmor, en dansk sakfører, en rockemusiker fra Færøyene, en colom- biansk gutt som leter etter sin far som er forsvunnet i Europa, en italiensk gate-fiolinist, to leiesoldater.

Vi befinner oss i Det kroniske liv, på samme tid i forskjellige land i Europa i 2031 i etter- dønningene av den tredje borgerkrigen. Mennesker og grupper med forskjellige bakgrunner møtes og konfronterer hverandre med sine motstridende drømmer, skuffelser og forventninger. En gutt ankommer fra Latin-Amerika og leter etter sin far, som på uforklarlig vis er forsvunnet. «Hold opp med å lete etter din far!», sier folk til ham mens de ledsager ham på hans vandring fra dør til dør.

Det er verken kunnskap eller uskyld som redder gutten. Alene oppdager han sin dør. Og vi blir slått med undring – vi, som ikke lenger tror på det utrolige: at et eneste menneske som blir et offer er mer verdt og er større enn alt annet. Større enn Gud.

Odin Teatret ble grunnlagt i 1964 i Oslo. Et par år senere flyttet teatret til Holstebro i Danmark. Medlemmene kommer i dag fra tolv forskjellige land og tre ulike kontinenter. Odin Teatrets 50 år som laboratorium har resultert i et profesjonelt og forskningsmessig miljø karakterisert av tverrfaglige aktiviteter og internasjonalt samarbeid.

Odin Teatret var med å åpne Black box teater i november 1985 med forestillingen Oxyrhincusevangeliet. Nøyaktig 30 år senere er de altså tilbake med Det kroniske liv.

I forbindelse med Odin Teatrets gjestespill vil det også bli arrangert arbeidsdemonstrasjoner, filmvisninger og foredrag med kunstnerisk leder Eugenio Barba.

Lørdag 7. november

Kl 11.30-13.15. Lille scene:

Arbeidsdemonstrasjon med Roberta Carreri, Traces in the Snow

17.00. Lille scene:

Foredrag med Eugenio Barba og presentasjon av filmen: In the Beginning Was the Idea.

Søndag 8. nov

Kl 11.30-12.30. Lille scene:

Arbeidsdemonstrasjon med Iben Nagel Rasmussen, White as Jasmine.

  • Varighet 70 minutter